Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Frank Quattromani, Gilbert A. Handal, Richard Lampe, Ryszard Grenda
Waga produktu: 0.830 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788320039078
Wysyłka od: 9.90 PLN

Warszawa 2009, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 568 str., oprawa miękka

Książka stanowi przydatne kompendium wiedzy pediatrycznej w postaci pytań i odpowiedzi. Powinna również ułatwić szybkie rozwiązywanie ewentualnych wątpliwości diagnostycznych w codziennej praktyce lekarskiej. Wyczerpująco omówiono zagadnienia z poszczególnych dziedzin medycyny. W każdym rozdziale wiele miejsca poświęcono metodom obrazowania - szczególnie wartościowym w diagnostyce klinicznej, przydatnym nie tylko lekarzom klinicystom, ale także radiologom.
Książka adresowana do studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji, przygotowujących się do egzaminów z pediatrii i chorób zakaźnych

Spis treści

1. Alergologia, immunologia i reumatologia
Fagocytoza
Odpowiedź humoralna - limfocyty B
Odporność komórkowa - limfocyty T
Układ dopełniacza
2. Anomalie chromosomowe
Trisomie
· Zespół Downa
· Zespół Edwardsa
· Zespół Klinefeltera
· Zespół łamliwego chromosomu X
· Zespół Pataua
· Zespół Turnera
3. Anomalie naczyniowe
Malformacja żyły Galena
Malformacje naczyniowe
Nowotwory wywodzące się z naczyń krwionośnych
Zespoły i stany chorobowe związane z malformacjami naczyniowymi i naczyniakami
Zwężenia tętnic
4. Dziecko maltretowane
5. Dziedziczenie
Dziedziczenie autosomalne dominujące
Dziedziczenie autosomalne recesywne
Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X - informacje ogólne
Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X dominujące
Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X recesywne
6. Głowa i szyja
Atrezja nozdrzy tylnych
Bakteryjne zapalenie tchawicy
Brodawczakowatość krtani nawracająca
Ciało obce w drogach oddechowych
Guzy głowy i szyi
Guzy w obrębie dróg oddechowych
Krup zakaźny
Makroglosja - język olbrzymi
Migdałki
Naczyniak limfatyczny - lymphangioma
Naczyniak podgłośniowy
Naczyniakowłókniak młodzieńczy
Pierścień naczyniowy
Polip choanalny
Polipy nosa
Porażenie fałdów głosowych
Przestrzeń pozagardłowa - pogrubienie tkanki miękkiej
Ropień pozagardłowy
Rozszczep czaszki
Rozszczep krtani, tchawicy i przełyku
Stridor
Struniak
Torbiel kieszonki krtaniowej - laryngocele
Torbiel przewodu tarczowo-językowego
Torbiel śluzowa
Wiotkość krtani - laryngomalacja
Wiotkość tchawicy - tracheomalacja
Wodniak torbielowaty
Wrodzony obrzęk naczynioruchowy
Zapalenie nagłośni
Zatoki
Zespół CHARGE
Zespół Hurler
Zespół nabłoniaków znamionowych - zespół Gorlina
Zespół Pierre’a Robina
Zespół Rileya-Daya - rodzinna dysautonomia
Ziarniniak Wegenera
Zwężenie głośniowe
Zwężenie nadgłośniowe
Zwężenie podgłośniowe
Zwężenie tchawicy
Żuchwa
7. Neonatologia
Aspiracja smółki
Atrezja przełyku i przetoki tchawiczo-przełykowe
Cewniki, rurki intubacyjne
Choroba Wolmana
Chylothorax - chłonkotok opłucnowy
Cukrzyca u matki
Dysplazja oskrzelowo-płucna
Kardiomegalia w okresie noworodkowym
Kiła wrodzona
Krótkie żebra
Krwotok do nadnerczy
Leukomalacja okołokomorowa
Macierz rozrodcza - krwawienia śródczaszkowe
Mała okrężnica
Małowodzie
Martwicze zapalenie jelit
Niedokonany zwrot jelit
Niedrożność jelit
Niedrożność smółkowa
Niemowlę
Noworodek
Płyn owodniowy
Promieniowanie - dawka dla gonad
Przejściowe zaburzenia oddychania noworodków - ‘mokre płuca’
Przepuklina Morgagniego
Przesunięcie śródpiersia
Punkty kostnienia (ogniska kostnienia)
Smółka
Surfaktant
Wielowodzie
Więzadło obłe
Wrodzona gruczolakowatość torbielowata płuc
Wrodzona przepuklina pępkowa
Wrodzona przepuklina przeponowa
Wrodzona rozedma płatowa płuc
Wytrzewienie
Zaburzenia oddychania u noworodka
Zapalenie otrzewnej smółkowe
Zapalenie płuc u noworodka - wrodzone zapalenie płuc
Zespół ADAM
Zespół Jeunego
Zespół korka smółkowego
Zespół małego lewego jelita grubego
Zespół Meckela-Grubera
Zespół pasm owodniowych
Zespół Potter
Zespół zaburzeń oddychania i zespół błon szklistych
Złamania w okresie noworodkowym
8. Oczodół
9. Onkologia i hematologia
Agammaglobulinemia Brutona
Alfa-fetoproteina
Aniridia - brak tęczówki
Ataksja-teleangiektazja - zespół Louis-Bar
Białaczka
Brodawczak splotu naczyniówkowego
Chłoniak
Chłoniak Burkitta niezróżnicowany
Chłoniak Hodgkina - ziarnica złośliwa
Chłoniak limfoblastyczny
Chłoniak nie-Burkitta niezróżnicowany
Chłoniak nieziarniczy
Czaszkogardlak
Dziedziczne choroby predysponujące do rozwoju nowotworów u dzieci
Glejak pnia mózgu
Glejak podwzgórza
Grasica
Guz Askina
Guz chromochłonny - pheochromocytoma
Guz Codmana - chrzęstniak zarodkowy niezłośliwy
Guz olbrzymiokomórkowy
Guz pęcherzyka żółtkowego
Guz Wilmsa
Guzy jajników
Guzy jąder
Guzy kości łagodne
Guzy kości złośliwe
Guzy nadnerczy
Guzy nerek
Guzy ośrodkowego układu nerwowego
Guzy pęcherza moczowego
Guzy płuc
Guzy serca
Guzy śródpiersia
Guzy w obrębie jamy brzusznej u noworodków i niemowląt
Guzy w obrębie szpiku kostnego
Guzy w okolicy szyszynki
Guzy wątroby
Guzy wątroby - przerzuty
Guzy zarodkowe
Gwiaździak - astrocytoma
Histiocytoza komórek Langerhansa
Kostniakomięsak - osteosarcoma
Krzywica związana z nowotworami
Mięsak Ewinga
Mięsak jasnokomórkowy nerki
Mięsak prążkowanokomórkowy - rhabdomyosarcoma
Naczyniak krwionośny (hemangioma) oczodołu
Naczyniak krwionośny podgłośniowy
Naczyniak krwionośny wątroby
Naczyniak krwionośny zarodkowy - hemangioblastoma
Naczyniak limfatyczny
Naczyniak z komórkami śródbłonka - hemangioendotelioma (w obrębie wątroby)
Naczyniakomięśniakotłuszczak - angiomyolipoma
Naczyniakowłókniak młodzieńczy nosogardła
Nefroblastomatoza
Nerczak mezoblastyczny
Nerczak torbielowaty wielokomorowy
Nerwiak niedojrzały - neuroblastoma
Nerwiak osłonkowy - schwannoma
Nerwiak węchowy zarodkowy
Niedobory odporności a rak
Niedokrwistość Fanconiego
Nowotwory o małych okrągłych komórkach występujące u dzieci
Nowotwory wtórne
Oczodół
Potworniak - teratoma
Potworniak jajnika
Potworniak okolicy krzyżowo-guzicznej
Przerost połowiczy - hemihipertrofia
Przerzuty
Przynasady kości długich
Rak wątrobowokomórkowy - hepatoma
Raki zarodkowe
Rakowiak
Rdzeniak - medulloblastoma
Rozrodczak -germinoma
Siatkówczak
Struniak
Stwardnienie guzowate
Śluzak serca
Torbiel naskórkowa
Wątrobiak zarodkowy - hepatoblastoma
Wodniak torbielowaty
Wrodzone nowotwory złośliwe
Wyściółczak
Zespół Beckwitha-Wiedemanna
Zespół CATCH
Zespół Denysa-Drasha
Zespół DiGeorge’a
Zespół Downa - trisomia chromosomu
Zespół międzymózgowia - zespół Russella
Zespół von Hippla-Lindaua
Zespół Wiskotta-Aldricha
10. Płytka sedacja
11. Radiologia interwencyjna
12. Stany nagłe
Głowa i szyja
· Bakteryjne zapalenie tchawicy
· Ciało obce w drogach oddechowych
· Krup zakaźny
· Ropień okołomigdałkowy
· Ropień pozagardłowy
· Zapalenie nagłośni
· Zapalenie tkanki łącznej oczodołu i przedprzegrodowe
· Zapalenie wyrostka sutkowatego
· Zapalenie zatok przynosowych
Klatka piersiowa
Ortopedia
Układ moczowo-płciowy
Układ nerwowy
Układ oddechowy
13. Środki kontrastowe i ochrona radiologiczna
14. Układ krążenia
Anomalia Ebsteina
Anomalia Uhla
Atrezja zastawki trójdzielnej
Choroba Kawasakiego
Choroby spichrzeniowe glikogenu
Ciśnienie w układzie żył płucnych
Embriologia serca
Guzy serca
Hipoplazja lewego serca
Koarktacja aorty
Krążenie płucne
Łuk aorty
Naczynia pępowinowe
Nadciśnienie tętnicze
Nieprawidłowe odejście lewej tętnicy wieńcowej od pnia płucnego
Nieprawidłowe położenie serca
Nieprawidłowy spływ żył płucnych (APVR)
Nieprawidłowy spływ żył płucnych całkowity (TAPVR)
Odejście obu pni tętniczych z prawej komory (DORV)
Pentalogia Cantrella
Pierścienie naczyniowe
Podwójny łuk aorty
Polisplenia
Poszerzenie aorty
Powiększenie przedsionka serca
Przeciek lewo-prawy
Przeciek tętniczo-żylny
Przełożenie wielkich pni tętniczych (TGV)
Przerwanie ciągłości łuku aorty
Przetrwała lewa żyła główna górna
Przetrwały przewód tętniczy (PDA)
Pulmonary sling - nieprawidłowy przebieg lewej tętnicy płucnej, pętla naczyniowa tętnicy płucnej
Serce trój przedsionkowe
Sinica u noworodków
Stenoza aortalna
Tetralogia Fallota
Tętniak aorty
Ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD)
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD)
Wady poduszeczek wsierdzia - ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej
Wrodzone wady serca
Wrodzone wady serca niesinicze
Wrodzone wady serca sinicze
Wrodzone wady serca sinicze ze zmniejszonym przepływem płucnym
Wrodzone wady serca sinicze ze zwiększonym przepływem płucnym
Wspólny pień tętniczy
Zastoinowa niewydolność serca
Zatory mózgowe związane z wrodzonymi wadami serca
Zespół asplenii (zespół Ivemarka) i heterotaksja
Zespół Edwardsa - trisomia chromosomu 18
Zespół Eisenmengera
Zespół Ellisa-van Crevelda
Zespół Holt-Orama
Zespół Kartagenera
Zespół Lutembachera
Zespół Marfana
Zespół Noonan
Zespół Pataua - trisomia chromosomu 13
Zespół Shone’a
Zespół szabli tureckiej
Zespół Taussig-Binga
Zespół Turnera - monosomia chromosomu X
Zespół Williamsa i hiperkalcemia okresu noworodkowego
Zwężenie tętnicy płucnej
Zwężenie tętnicy płucnej nadzastawkowe
Zwężenie tętnicy płucnej podzastawkowe
15. Układ mięśniowo-szkieletowy
Akroosteoliza
Anomalie kończyn
Anomalie kończyny górnej
Arachnodaktylia
Artrogrypoza - wrodzona sztywność wielostawowa
Asocjacja VACTERL
Biodro koślawe
Choroba Blounta - piszczel szpotawa
Choroba Caffeya-Silvermana - korowa hiperostoza niemowlęca
Choroba Gauchera
Choroba Legga-Calvégo-Perthesa
Choroba Menkesa
Choroba Olliera - mnoga chrzęstniakowatość śródkostna
Choroba Osgooda-Schlattera
Choroba Pannera
Choroba Scheuermanna - kifoza młodzieńcza
Choroba Severa
Choroba Sindinga-Larsena i Johanssona
Choroba Trevora - dysplazja nasadowa połowicza
Chrzęstniak śródkostny - enchondroma
Ciemiączka
Coxa magna - powiększenie głowy kości udowej
Czaszka
Deformacja Madelunga
Dojrzewanie układu szkieletowego - opóźnione
Dojrzewanie układu szkieletowego - przyspieszone
Dysplazja Meyera
Dysplazja wielonasadowa
Dysplazja włóknista
Dyzostoza obojczykowo-czaszkowa
Gruźlicze zapalenie palców
Guz Codmana - chrzęstniak zarodkowy niezłośliwy, chondroblastoma
Guzy chrzęstne
Hemofilia
Jałowa martwica głowy kości udowej
Kciuk gajowego - kciuk narciarza
Kiła
Kostniak - osteoma

Kostniak kostninowy - osteoid osteoma
Kostniak zarodkowy - osteoblastoma
Kostniakochrzęstniak - osteochondroma i egzostoza
Kość łonowa
Kręgi
Kręgi o spłaszczonych trzonach
Kręgi z kości słoniowej
Łokieć
Miedź - choroby związane z nieprawidłowym metabolizmem miedzi
Mikrognacja
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej
Mostek
Nadwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym
Nasada głowy kości udowej
Nasady kości długich
Neurofibromatoza
Niedoczynność tarczycy
Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
Ochronoza i alkaptonuria
Oderwanie mięśnia
Ogniska kostnienia
Osteochondroza - jałowa martwica kości
Osteochondroza rozwarstwiająca
Osteopetroza - zespół Albersa-Schönberga
Osteopoikiloza - plamistość kości
Paliczki
Pasma przejaśnień w przynasadach
Pasma zagęszczeń w przynasadach
Piszczel
Platyspondylia
Porażenie splotu ramiennego typu Erba
Prostaglandyna
Przemijające zapalenie błony maziowej stawu biodrowego
Przerost połowiczy - hemihipertrofia
Przyczep ścięgnisty
Pseudoachondroplazja
Pyknodyzostoza
Ropień Brodiego - podostre/przewlekłe zapalenie kości
Rozmaitości
Rozwojowa (wrodzona) dysplazja stawu biodrowego
Różyczka
Skolioza - boczne skrzywienie kręgosłupa
Skrzywienie kończyn dolnych fizjologiczne
Staw rzekomy
Stwardniające zapalenie kości i szpiku typu Garrégo
Syndaktylia - palcozrost
Szpotawość kończyn u noworodka
Śródręcze
Talasemia
Torbiel kostna jednokomorowa
Torbiel tętniakowata kości
Torbielowate zmiany kości
Trisomie
Trzeszczka - fabella
Trzeszczka przywodziciela palucha
Twardzina
Uniesienie okostnej
Wgłobienie panewki
Włókniak chrzęstno-śluzowaty
Włókniak niekostniejący
Włókniste zmiany kości
Włóknisty ubytek korowy
Wrodzona łamliwość kości - osteogenesis imperfecta
Wyrostki kostne
Wysepki kostne
Zapalenie kości i szpiku - osteomyelitis
Zapalenie krążka międzykręgowego
Zapalenie stawów septyczne
Zatrucie ołowiem
Zespół Alagille’a
Zespół Albersa-Schönberga
Zespół Albrighta
Zespół Aperta - akrocefalosyndaktylia
Zespół Downa
Zespół Ehlersa-Danlosa
Zespół Ellisa-van Crevelda
Zespół Fanconiego
Zespół Gorhama
Zespół Holt-Orama
Zespół Klippela-Feila
Zespół Lescha-Nyhana
Zespół Maffucciego
Zespół Marfana
Zespół pasm owodniowych
Zespół paznokciowo-rzepkowy - choroba Fonga
Zespół Polanda
Zespół regresji kauzalnej
Zespół skojarzonego występowania niedokrwistości i nieprawidłowości w obrębie kończyn
Złamania - klasyfikacja wg Saltera i Harrisa
Złamanie bokserskie
Złamanie Chance’a - złamanie typu pasów bezpieczeństwa, uszkodzenie fleksyjno-dystrakcyjne
Złamanie dzieci uczących się chodzić - toddlers’ fracture
Złamanie Galeazziego
Złamanie Jeffersona
Złamanie Monteggia
Złamanie nadkłykciowe kości ramiennej
Złamanie podokostnowe i złamanie typu ‘zielonej gałązki’
Złamanie wisielcze
Zrośnięcie kości nadgarstka
Zrośnięcie kości stępu
Żebra
Żuchwa
16. Układ moczowo-płciowy
Agenezja nerki
Dysplazja wielotorbielowata nerki
Ektopia skrzyżowana nerki
Gąbczastość rdzenia nerki
Guzy warg sromowych
Klasyfikacja Potter
Martwica brodawek nerkowych
Moczownik
Moczowód olbrzymi wrodzony
Nadciśnienie tętnicze
Nadnercza
Nerka miedniczna
Nerka podkowiasta
Odmiedniczkowe zapalenie nerek (ostre)
Odmiedniczkowe zapalenie nerek (ostre ograniczone)
Prawo Weigerta-Meyera
Przerost nerki kompensacyjny
Przewód śródnercza
Refluks pęcherzowo-moczowodowy
Spodziectwo
Torbiel rdzeniowa nerki
Torbiel ujścia moczowodu
Torbielowatość nerek
Uchyłki pęcherza moczowego
USG nerek
Wapnienie w układzie moczowym
Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek autosomalne dominujące
Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek autosomalne recesywne
Wodonercze
Wrodzone poszerzenie kielichów nerkowych - zespół Puigverta
Zakrzepica żyły nerkowej u noworodków
Zastawki cewki tylnej
Zdwojenie nerki (i moczowodu)
Zespół Beckwitha-Wiedemanna
Zespół Meckela-Grubera
Zespół Potter
Zespół suszonej śliwki
Zwężenie połączenia miedniczkowo-moczowodowego
Zwężenie tętnicy nerkowej
17. Układ nerwowy
Adrenoleukodystrofia
Agenezja ciała modzelowatego
Alfa-fetoproteina
Ataksja-teleangiektazja - zespół Louis-Bar
Bezmózgowie
Choroba Alexandra
Choroba Canavan
Choroba Hallervordena-Spatza
Choroba Krabbego
Choroba Leigha
Choroba Pelizaeusa-Merzbachera
Choroba Wilsona
Choroby demielinizacyjne
Choroby peroksysomalne
Dysplazja Mondiniego
Dysplazja przegrodowo-oczna
Dysrafia kręgosłupa
Ektazja opony twardej
Encefalopatie mitochondrialne
Fakomatozy
Guz nadsiodłowy
Guz Potta
Guz rzekomy mózgu
Hamartoma podwzgórza
Heterotopia
Holoprozencefalia
HSV
Hydranencefalia
Jamistość rdzenia kręgowego
Kostki Worma
Kraniosynostoza
Krwawienie śródczaszkowe
Krwiak podokostnowy
Leukodystrofia
Leukodystrofia metachromatyczna
Leukomalacja okołokomorowa
Lipomyelomeningocele
Lizencefalia
Malformacja Chiariego typu I
Malformacja Chiariego typu II
Malformacja Chiariego typu III
Mielinizacja
Migracja neuronów - zaburzenia
Neurofibromatoza
· Neurofibromatoza typu 1
· Neurofibromatoza typu 2
Pachygyria
Perlak nabyty
Polimikrogyria
Połowiczy przerost mózgu
Poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej (łagodne)
Przepuklina mózgowa
Przepuklina oponowa
Przepuklina oponowo-rdzeniowa
Rhombencephalosynapsis
Rozdwojenie rdzenia kręgowego
Schizencefalia
Stwardnienie guzowate
Stwardnienie hipokampa
Stwardnienie rozsiane
Torbiel koloidowa
Torbiel oponowa pourazowa
Torbiel pajęczynówki
Torbiel splotu naczyniówkowego
Torbiel tylnego dołu czaszki
TORCH
TORCH - cytomegalia
TORCH - kiła
TORCH - różyczka
TORCH - toksoplazmoza
TORCH - zakażenie HIV
TORCH - zakażenie HSV-2
Udar
Wgniecenie podstawy czaszki
Wodogłowie
Zakotwiczenie rdzenia kręgowego
Zanik móżdżku
Zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (ostre rozsiane)
Zapalenie mózgu Rasmussena
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Zatokowość czaszki (craniolacunia, craniofenestria)
Zespół Dandy’ego-Walkera
Zespół Guillaina-Barrégo
Zespół Joubert
Zespół Millera-Diekera
Zespół moyamoya
Zespół poszerzonego wodociągu przedsionka
Zespół regresji kauzalnej
Zespół Sturge’a-Webera
Zespół von Hippla-Lindaua
Zespół Walkera-Warburg
Zespół Zellwegera
Żółtaczka jąder podstawnych mózgu
18. Układ oddechowy
Adenopatia
AIDS
Anomalie rozwojowe drzewa oskrzelowego
Aspergiloza
Astma
Atrezja oskrzela
Chylothorax - chłonkotok opłucnowy
Dyskineza rzęsek pierwotna
Górne płaty płuc
Grasica
Gruczolak oskrzela
Gruźlica
Guzy śródpiersia
Histoplazmoza
Jamy w płucach
Kanał Lamberta
Kiła
Krztusiec
Malformacje oskrzelowo-płucne prajelita (wrodzone)
Mukowiscydoza
Naczyniak limfatyczny torbielowaty
Niedobór ?-1-antytrypsyny
Obrzęk płuc
Odma opłucnowa
Pneumatocele
Promienica
Przerzuty do płuc
Przewlekła choroba ziarniniakowa
Przewód piersiowy
Rakowiak oskrzela
Ropień płuca
Ropniak
Rozstrzenie oskrzeli
Sarkoidoza
Sekwestracja
Torbiel oskrzelopochodna
Torbiele z nabłonka prajelita
Zapalenie płuc - informacje ogólne
Zapalenie płuc bakteryjne
Zapalenie płuc chlamydiowe
Zapalenie płuc gronkowcowe
Zapalenia płuc nawracające
Zapalenie płuc paciorkowcowe
Zapalenie płuc spowodowane aspiracją węglowodorów
Zapalenie płuc wirusowe
Zapalenie płuc zachłystowe
Zespół Goodpasture’a
Zespół Mendelsona
Zespół Mouniera-Kuhna
Zespół Polanda
Zespół Swyera-Jamesa
Zespół szabli tureckiej
Ziarniniak Wegenera
19. Układ pokarmowy
Achalazja pierścienno-gardłowa
Achalazja przełyku
Asocjacja VACTERL
Atrezja dróg żółciowych
Atrezja dwunastnicy
Atrezja jelita krętego
Atrezja przełyku i przetoka przełykowo-tchawicza
Bezoary
Choroba Behçeta
Choroba Caroliego
Choroba Hirschsprunga
Choroba Kawasakiego
Choroba Leśniowskiego-Crohna
Choroba Schönleina-Henocha - plamica alergiczna
Ciało obce w przełyku
Dysphagia lusoria
Geofagia
Guzy przedkrzyżowe
Jelito kręte
Kamica dróg żółciowych
Korek smółkowy
Krwawienie
Krwiak śródścienny dwunastnicy
Łaknienie spaczone - pica
Makroglosja - język olbrzymi
Malformacje odbytowo-odbytnicze
Megacolon
Megacolon toxicum - toksyczne rozszerzenie okrężnicy
Megaesophagus - przełyk olbrzymi
Microcolon - mała okrężnica
Mukowiscydoza
Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
Niedrożność dwunastnicy
Niedrożność jelita cienkiego
Niedrożność smółkowa
Objaw podwójnej bańki
Odma otrzewnowa
Odma pęcherzykowa jelit
Oparzenie substancjami żrącymi
Pasma Ladda
Pełzakowica
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka (postać dystroficzna)
Pogrubienie ściany jelita cienkiego
Polipowatość
Polipowatość dziedziczna
· Dziedziczne polipy hamartomatyczne
· Zespół Gardnera
· Zespół Turcota
Polipowatość niedziedziczna
Polipy nitkowate
Połykanie
Powietrze w przewodzie pokarmowym
Prawy dolny kwadrant jamy brzusznej
Przełyk Barretta
Przepona dwunastnicy
Przepuklina Bochdaleka
Przepuklina pachwinowa
Przepuklina pępkowa i wytrzewienie
Przewlekła choroba ziarniniakowa
Przewód piersiowy
Pylorostenoza - przerostowe zwężenie odźwiernika
Refluks żołądkowo-przełykowy
Skręt jelit
Skręt żołądka
Smółka
Sole żółciowe
Splenomegalia
Stłuszczenie wątroby
Śledziona
Torbiele dróg żółciowych
Torbiele krezki
Torbiele trzustki
Torbiele wątroby
Triada Currarino
Uchyłek Meckela
Wgłobienie
Więzadło Treitza
Wodniak pęcherzyka żółciowego
Wodobrzusze
Wymioty treścią żółciową
Zapalenie jelit martwicze
Zapalenie jelita grubego wrzodziejące
Zapalenie jelita ślepego - zapalenie okrężnicy z neutropenią
Zapalenie otrzewnej smółkowe
Zapalenie płuc zachłystowe
Zapalenie przełyku
Zapalenie trzustki
Zapalenie wyrostka robaczkowego
Zapalenie żołądka i jelit
Zatrucie żelazem ostre
Zdwojenie jelit
Zdwojenie żołądka
Zespół Alagille’a - dysplazja tętniczo-wątrobowa
Zespół Boerhaavego
Zespół Budda-Chiariego
Zespół CREST
Zespół hemolityczno-mocznicowy
Zespół korka spółkowego
Zespół Mallory’ego-Weissa
Zespół Peutza-Jeghersa
Zespół Rileya-Daya - rodzinna dysautonomia
Zespół Sandifera
Zespół Shwachmana-Diamonda
Zespół Williamsa
Zwapnienia w obrębie wątroby
Zwężenie odźwiernika
Żółtaczka (cholestaza noworodkowa)
Żylaki przełyku
20. Witaminy, zaburzenia metaboliczne
Krzywica
Osteodystrofia nerkowa
Witamina A
Witamina C
Witamina D

Książka

 • ISBN: 

  978-83-200-3907-8

 • Autor: 

  Frank Quattromani, Gilbert A. Handal, Richard Lampe

 • Redaktor: 

  Ryszard Grenda

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2009

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  568

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss