Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Marian Krawczyński,
Waga produktu: 0.790 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788320038583
Wysyłka od: 9.90 PLN

Warszawa 2009, wydanie 2, Format 170 x 240, objętość 484 str., oprawa miękka

Jest to nowoczesny podręcznik, w którym zawarto wiedzę dotyczącą profilaktycznej i leczniczej opieki nad dzieckiem, przedstawiono zasady organizacyjne tej opieki, szczegółowo omówiono podstawy fizjopatologii rozwoju dziecka, zasady zbierania wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego oraz zróżnicowaną symptomatologię wieku rozwojowego. Dużo miejsca poświęcono zasadom zdrowego żywienia, a zwłaszcza wyższości naturalnego karmienia niemowląt nad karmieniem sztucznym. Przedstawiono także historię pediatrii jako dyscypliny klinicznej.

Obecne, zaktualizowane wydanie uwzględnia dane z ostatnich lat, załączono również obowiązujący kalendarz szczepień. Rozdział dotyczący badań i poradnictwa genetycznego został napisany na nowo.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów akademii medycznych, ale może być także przydatny pediatrom i lekarzom zajmującym się medycyna rodzinną.

Spis treści

Rozdział 1. Rys historyczny opieki zdrowotnej nad dzieckiem
1.1. Czasy starożytnej Grecji i Rzymu
1.2. Okres Średniowiecza
1.3. Wiek XV?XVIII
1.4. Wiek XIX
1.5. Wiek XX
1.6. Dzieje pediatrii w Polsce
1.7. Szpitale i kliniki pediatryczne w Polsce
1.8. Polskie Towarzystwo Pediatryczne
1.9. Polskie czasopisma pediatryczne
Rozdział 2. Pediatria ? medycyna ogólna wieku rozwojowego
Rozdział 3. Rozwój dziecka
3.1. Auksologia ? nauka o rozwoju
3.2. Czynniki rozwoju
3.3. Okresy rozwoju ontogenetycznego człowieka
3.4. Elementy psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka
3.5. Metody oceny rozwoju fizycznego
3.6. Norma auksologiczna i jej pogranicze
3.7. Trend sekularny. Akceleracja rozwoju
3.8. Przewidywanie ostatecznej wysokości ciała
3.9. Budowa i postawa ciała a rozwój dziecka
3.10. Niektóre warianty i zaburzenia wzrastania oraz dojrzewania
3.11. Diagnostyka auksologiczna w praktyce
3.12. Sprawność i wydolność fizyczna
3.13. Wiek biologiczny a zwiększony wysiłek fizyczny
Rozdział 4. Odrębności układowe (narządowe) rozwoju dziecka
4.1. Układ krążenia
4.2. Układ oddechowy
4.3. Układ krwiotwórczy
4.4. Rozwój odporności (układ immunologiczny)
4.5. Układ pokarmowy
4.6. Układ moczowy
4.7. Układ nerwowy
Rozdział 5. Składniki odżywcze: zapotrzebowanie i wykorzystanie w ustroju
5.1. Białka
5.2. Węglowodany
5.3. Tłuszcze
5.4. Woda
5.5. Witaminy
5.6. Składniki mineralne
Rozdział 6. Żywienie dzieci i młodzieży
6.1. Karmienie naturalne niemowląt
6.2. Pokarm kobiecy
6.3. Promocja karmienia piersią
6.4. Żywienie sztuczne zdrowego niemowlęcia
6.5. Żywienie dziecka z małą urodzeniową masą ciała
6.6. Żywienie dzieci we wczesnym dzieciństwie i w wieku przedszkolnym
6.7. Żywienie dzieci w wieku szkolnym i młodzieży
6.8. Sposób żywienia, klasyfikacja diet
6.9. Diety eliminacyjne
6.10. Żywienie a zwiększona aktywność fizyczna
6.11. Niepożądane reakcje pokarmowe
Rozdział 7. Badanie dziecka
7.1. Wywiad lekarski (anamnesis)
7.2. Badanie przedmiotowe (status praesens)
7.3. Badanie neurologiczne
7.4. Badania pomocnicze
Rozdział 8. Badania i poradnictwo genetyczne w pediatrii
8.1. Genetyczna etiologia chorób i wad wrodzonych
8.2. Aberracje chromosomowe
8.3. Choroby jednogenowe
8.4. Wady i choroby uwarunkowane wieloczynnikowo
8.5. Choroby uwarunkowane mutacjami DNA mitochondrialnego
8.6. Analiza rodowodu
8.7. Wady wrodzone ? problem współczesnej pediatrii
8.8. Diagnostyka prenatalna
8.9. Zasady poradnictwa genetycznego
Rozdział 9. Podstawy klinicznej symptomatologii pediatrycznej
9.1. Płacz i płaczliwość
9.2. Ból
9.3. Wymioty (vomitus, emesis)
9.4. Biegunka (diarrhoea)
9.5. Zaparcie (obstipatio)
9.6. Krwawienie z przewodu pokarmowego
9.7. Żółtaczka i cholestaza wątrobowa
9.8. Powiększenie wątroby (hepatomegalia)
9.9. Kaszel (tussis)
9.10. Świst oddechowy (stridor)
9.11. Duszność (dyspnoë)
9.12. Bladość (pallor)
9.13. Sinica (cyanosis)
9.14. Wielomocz (poliuria)
9.15. Skąpomocz, bezmocz (oliguria, anuria)
9.16. Krwiomocz (haematuria)
9.17. Moczenie nocne (enuresis nocturna) i nietrzymanie moczu (incontinentio urinae)
9.18. Wykwity i wysypki skórne
9.19. Odwodnienie (exsiccosis)
9.20. Obrzęki (oedemata)
9.21. Wole (struma)
9.22. Powiększenie obwodowych węzłów chłonnych (lymphadenopathia)
9.23. Gorączka (febris)
9.24. Drgawki (convulsiones)
9.25. Zaburzenia świadomości
9.26. Niepełnosprawność intelektualna
Rozdział 10. Uzależnienia i patologia społeczna
10.1. Nikotynizm
10.2. Alkoholizm
10.3. Narkomania
10.4. Dziecko krzywdzone (ang. child abuse)
10.5. Samobójstwa
Rozdział 11. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w wieku rozwojowym
11.1. Żywienie a zachorowalność
11.2. Otyłość
11.3. Hipercholesterolemia i miażdżyca
11.4. Nadciśnienie tętnicze
11.5. Cukrzyca
11.6. Zaburzenia przewodu pokarmowego
11.7. Zaburzenia psychosomatyczne
11.8. Profilaktyka stomatologiczna
11.9. Zespół przewlekłego zmęczenia
Rozdział 12. Podstawowe pojęcia z zakresu demografii, statystyki i epidemiologii w medycynie wieku rozwojowego
12.1. Demografia
12.2. Statystyka
12.3. Epidemiologia
Rozdział 13. Zdrowie, jego ocena i ochrona
13.1. Definicja zdrowia
13.2. Negatywne i pozytywne mierniki zdrowia
13.3. Zdrowie publiczne
13.4. Narodowy Program Zdrowia
13.5. Prawa dziecka
Rozdział 14. Organizacja ochrony zdrowia dzieci i młodzieży
14.1. System zdrowia i opieki zdrowotnej w dobie reformy ochrony zdrowia
14.2. Struktura organizacyjna i podstawowe zadania opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
Rozdział 15. Szkoła a zdrowie ucznia. Problemy medycyny szkolnej
15.1. Koncepcje ochrony zdrowia ucznia i modele organizacyjne medycyny szkolnej
15.2. Najczęstsze problemy zdrowotne populacji szkolnej i potrzeby młodzieży w okresie dojrzewania
15.3 Poradnictwo czynne i zadania lekarza w opiece nad dzieckiem w wieku szkolnym
15.4. Kontrola lekarska wychowania fizycznego i sportu w szkole
15.5. Higiena ucznia i środowiska szkolnego
15.6. Higiena nauczania i wychowania
15.7. Higiena placówek oświatowo-wychowawczych
15.8. Bezpieczeństwo w szkole
Rozdział 16. Immunoprofilaktyka (szczepienia ochronne) i tuberkulinodiagnostyka
16.1. Ogólne zasady szczepień i rodzaje szczepionek
16.2. Program szczepień ochronnych
16.3. Przeciwwskazania do szczepień
16.4. Odczyny poszczepienne
16.5. Środki ostrożności
16.6. Informacje o szczepieniach przekazywane rodzicom
16.7. Aktualne problemy epidemiologiczne chorób zakaźnych u dzieci
16.8. Szczepienie BCG i testy tuberkulinowe
Rozdział 17. Biochemiczne i hematologiczne wartości referencyjne u dzieci
17.1. Referencyjne wartości biochemiczne
17.2. Referencyjne wartości hematologiczne
Piśmiennictwo
Skorowidz

Książka

  • ISBN: 

    978-83-200-3858-3

  • Autor: 

    Marian Krawczyński

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss