Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Nowotny J., Nowotny-Czupryna O., Czupryna K.,
Waga produktu: 0.600 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Książka jest przede wszystkim podręcznikiem dla studentów kierunku fizjoterapia,
zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Może być ona pomocna w studiowaniu
takich przedmiotów, jak np.: Ogólne podstawy fizjoterapii,  Diagnostyka funkcjonalna
w fizjoterapii czy Programowanie rehabilitacji oraz ułatwić zrozumienie złożonych
zjawisk natury biomechanicznej i neuropatologicznej, leżących u podłoża
różnych dysfunkcji. Wśród potencjalnych odbiorców znajdą się zapewne
również fizjoterapeuci oraz osoby reprezentujące różne dyscypliny wchodzące
w skład rehabilitacji, a także uczestnicy licznych kursów z tego zakresu.

Spis treści

Słowo wstępne

1. Wprowadzenie

2. Aspekty funkcjonalne w ujęciu interdyscyplinarnym

3. Ogólne podstawy rehabilitacji ukierunkowanej na efekty funkcjonalne

4. Możliwości funkcjonalne człowieka i ich uwarunkowania
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Neurofizjologiczne i neuropatologiczne podłoże aktywności ruchowej
4.3. Postawa ciała – anatomiczno-fizjologiczne i biomechaniczne
uwarunkowania postawy
4.3.1. Regulacja postawy w ujęciu neurofizjologicznym
4.3.2. Podporowa i ruchowa funkcja szkieletu
4.3.3. Układ mięśniowy i jego rola dla statyki ciała
4.3.4. Statyka ciała w ujęciu rozwojowym
4.4. Lokomocja – anatomiczno-fizjologiczne i biomechaniczne
uwarunkowania lokomocji
4.4.1. Udział mięśni w akcie chodu
4.4.2. Lokomocja człowieka w ujęciu neurofizjologicznym
4.4.3. Lokomocja człowieka w ujęciu rozwojowym
4.5. Możliwości czynnościowe kończyn górnych – anatomiczno-fizjologiczne
i biomechaniczne uwarunkowania czynności kończyn górnych
4.5.1. Czynność kończyn górnych w ujęciu rozwojowym
4.6. Możliwości dotyczące porozumiewania się
4.7. Uwagi końcowe

5. Zaburzenia ruchowe jako podłoże ograniczeń funkcjonalnych
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Kompensacja jako podstawa łagodzenia ograniczeń funkcjonalnych
5.3. Problemy posturalne
5.4. Problemy lokomocyjne (chód patologiczny)
5.4.1. Zmiany anatomiczne w układzie kostno-stawowym
5.4.2. Zmiany w układzie nerwowo-mięśniowym
5.4.3. Zaburzenia chodu dzieci z m.p.dz.
5.4.4. Inne neurogenne problemy lokomocyjne
5.4.5. Zaburzenia chodu spowodowane czynnymi procesami chorobowymi
w obrębie kończyn dolnych lub tułowia
5.4.6. Amputacje kończyn dolnych
5.4.7. Zaburzenia lokomocji spowodowane innymi przyczynami
5.5. Problemy manualne
5.5.1. Ograniczenia sięgania
5.5.2. Ograniczenia możliwości chwytnych ręki

6. Diagnostyka funkcjonalna jako podstawa planowania rehabilitacji
i kontroli wyników
6.1. Podstawowe aspekty diagnostyczne
6.2. Ocena możliwości posturalnych
6.2.1. Sposoby oceny postawy ciała
6.2.2. Badanie stabilności i równowagi ciała
6.3. Ocena możliwości lokomocyjnych
6.3.1. Szczegółowa ocena chodu
6.4. Ocena możliwości funkcjonalnych kończyn górnych
6.5. Dokumentacja wyników badań funkcjonalnych

7. Planowanie rehabilitacji ukierunkowanej na poprawę funkcji
7.1. Ogólne zasady planowania rehabilitacji
7.2. Problemy funkcjonalne a program rehabilitacji
7.2.1. Problemy posturalne
7.2.2. Problemy lokomocyjne
7.2.3. Ograniczenia możliwości kończyny górnej
7.3. Uwagi końcowe

8. Środki pomocne w łagodzeniu zaburzeń funkcjonalnych
8.1. Uwagi ogólne
8.1.1. Środki kinezyterapii
8.1.2. Pomocnicze środki usprawniania
8.2. Profilaktyka drugorzędowa
8.3. Środki ukierunkowane na usuwanie przyczyn ograniczeń funkcjonalnych
8.3.1. Środki ukierunkowane na usuwanie przyczyn zaburzeń posturalnych
8.3.2. Środki ukierunkowane na usuwanie przyczyn zaburzeń
lokomocyjnych
8.3.3. Środki ukierunkowane na usuwanie przyczyn zaburzeń
funkcjonalnych kończyn górnych
Kinezjologiczno-funkcjonalne aspekty rehabilitacji. Podręcznik dla studentów
8.4. Środki ukierunkowane na usuwanie lub łagodzenie ograniczeń
funkcjonalnych
8.4.1. Środki stosowane w łagodzeniu zaburzeń posturalnych
8.4.2. Środki stosowane w łagodzeniu zaburzeń lokomocyjnych
8.4.3. Środki stosowane w łagodzeniu zaburzeń funkcjonalnych
kończyn górnych
8.5. Postępowanie adaptacyjne
8.5.1. Adaptacja osoby niepełnosprawnej do życia z zaistniałą dysfunkcją
8.5.2. Adaptacja otoczenia
8.6. Zastępcze sprzężenie zwrotne (biofeedback)
w reedukacji funkcjonalnej
8.6.1. Uwagi ogólne
8.6.2. Feedback w reedukacji posturalnej
8.6.3. Feedback w reedukacji chodu
8.6.4. Feedback w doskonaleniu funkcji kończyn górnych

Piśmiennictwo

Skorowidz

Książka

 • ISBN: 

  978-83-7522-130-5

 • Autor: 

  Nowotny J., Nowotny-Czupryna O., Czupryna K.

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2015

 • Format: 

  168x240 mm

 • Liczba stron: 

  274

 • Oprawa: 

  Miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...