Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Tadeusz Kasperczyk, Dariusz Mucha
Waga produktu: 0.42 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
EAN: 9788362891689
Wysyłka od: 11.50 PLN
Wydawca: AWF Kraków

Monografia Propedeutyka i historia fizjoterapii to podręcznik skierowany przede wszystkim do studentów: fizjoterapii, medycyny, ratownictwa medycznego, terapii zajęciowej i pielęgniarstwa, także dla wszystkich, którym bliskie są poruszane tu zagadnienia. Propedeutyka (gr. propaideuo — „nauczam początków jakiejś wiedzy") to nauka wstępna jakiejś dziedziny wiedzy, tu — fizjoterapii. Program studiów na danym kierunku powinien uwzględniać przedmiot „propedeutyka" lub podobny, na przykład „fizjoterapia ogólna" lub „wstęp do fizjoterapii" itp. Student już na początku studiów powinien zapoznać się z zakresem problemowym nauczania oraz stosowanymi środkami i metodami oddziaływania na organizm ludzki w celu uzyskania określonych efektów w zakresie profilaktyki, prewencji lub terapii. Drugie hasło zawarte w tytule monografii — historia, wiąże się nierozerwalnie z propedeutyką. Historia bowiem pozwala na poznanie faktów i dat związanych z daną dziedziną, tu z rehabilitacją i fizjoterapią. W monografii autorzy zamiennie używają określenia „rehabilitacja medyczna" lub „rehabilitacja lecznicza", podczas gdy w dokumentach urzędowych stosuje się określenie „rehabilitacja medyczna". Zawód fizjoterapeuty należy do zawodów medycznych. Profesja ta zyskuje ciągle na znaczeniu, tak się bowiem składa, że ludzi, którzy potrzebują rehabilitacji leczniczej, w tym fizjoterapii, ciągle przybywa. Oczekiwanie, że postęp cywilizacyjny rozwiąże problemy zdrowotne społeczeństw, nie znajduje niestety potwierdzenia w rzeczywistości, co potwierdzają dane statystyczne. Co zawiera niniejsza monografia i jakie były główne motywy jej napisania? Pomimo że w Polsce istnieje bogata literatura poświęcona historii rehabilitacji i fizjoterapii — czego dowodzą liczne przypisy — ciągle brakuje opracowań, które w większym niż dotychczas stopniu podejmowałyby historię związaną z konkretnymi postaciami lub regionami. Nowym podejściem jest połączenie w jednej pozycji wydawniczej propedeutyki i historii. W tym kontekście niniejsza pozycja jest pierwszym tego typu opracowaniem w Polsce.

Spis treści:

Od autorów 7
1. Wiadomości wstępne 9 Tadeusz Kasperczyk, Dariusz Mucha
1.1. Pojęcia: rehabilitacja, rewalidacja, fizjoterapia, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż 9
1.2. Terapia manualna 13
1.2.1. Andrzej Permoda — Myśli swobodne o terapii manualnej 16
1.2.2. Andrzej Rakowski — Terapia manualna holistyczna (TMH) 20
1.3. Literatura 29
2. Rys historyczny rehabilitacji na świecie i w Polsce 33 Dariusz Mucha, Tadeusz Kasperczyk, Wioletta Mikurakova
2.1. Wprowadzenie 33
2.2. Akupresura i akupunktura 35
2.3. Masaż 38
2.4. Terapia manualna 43
2.5. Kinezyterapia 46
2.6. Zaopatrzenie ortopedyczne 57
2.7. Fizykoterapia 64
2.8. Historia rehabilitacji na terytorium Republiki Czeskiej i Republiki Słowac-kiej 71
2.8.1. Balneologia 71
2.8.2. Początki rehabilitacji na terytorium Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej 73
2.8.3. Wybitni przedstawiciele czeskiej rehabilitacji 76
2.9. Podsumowanie 83
2.10. Literatura 84
3. Kalendarium ważniejszych wydarzeń związanych z historią rehabilitacji i fizjoterapii w Polsce (1950-2016) 89 Tadeusz Kasperczyk
3.1. Kalendarium ważniejszych wydarzeń związanych z historią rehabilitacji i fi-zjoterapii w Polsce (1950-2016) 89
3.2. Literatura 106
4. Prof. Wiktor Dega — twórca polskiego modelu rehabilitacji leczniczej . . . 107 Tadeusz Kasperczyk, Dariusz Mucha
4.1. Dzieciństwo, młodość i lata nauki (1896-1924) 107
4.2. Początki kariery zawodowej 108
4.3. Lata II wojny światowej i okres powojenny 111
4.4. Polska koncepcja (model) rehabilitacji leczniczej według prof. Wiktora Degi 113
4.5. Dorobek naukowy 115
4.6. Działalność społeczna 117
4.7. Życie rodzinne i ostatnie lata życia 118
4.8. W kręgu Profesora 118
4.8.1. Prof. dr hab. Kazimiera Milanowska (1926-2018) 118
4.8.2. Doc. dr hab. Janina Tomaszewska (1911-1998) 122
4.8.3. Dr Eugeniusz Rudczyk 123
4.8.4. Dr Lech Wierusz (1917-1988) 125
4.8.5. Prof. Ireneusz Wierzejewski — twórca polskiej ortopedii 126
4.9. Literatura 128
5. Prof. Marian Weiss — warszawski ośrodek rehabilitacji 131 Tadeusz Kasperczyk, Teresa Mucha
5.1. Prof. Marian Allan Weiss (1921-1981) 131
5.2. Prof. dr hab. Andrzej Zembaty 135
5.3. Skoliozy — trudny problem w ortopedii 140
5.3.1. Patomechanika bocznych skrzywień kręgosłupa 141
5.3.2. Podział skolioz 142
5.3.3. Leczenie skolioz 143
5.4. Wybrane metody kinezyterapeutyczne 145
5.4.1. Metoda Hoppe 145
5.4.2. Metoda „BP" (Beaty Pruszkowskiej) 148
5.5. Literatura 150
6. Prof. Adam Pąchalski — krakowski ośrodek rehabilitacji 153 Tadeusz Kasperczyk
6.1. Prof. dr hab. n. med. Adam Pąchalski (1926-2010) 153
6.2. Wykaz prac doktorskich, których promotorem był prof. Adam Pąchalski 159
6.3. Działalność zawodowa i społeczna 162
6.4. W kręgu Profesora 164
6.4.1. Prof. dr hab. Maria Pąchalska 166
6.4.2. Dr hab. Henryk Knapik, prof. nadzw. 167
6.4.3. Dr Jerzy Orłowski 169
6.4.4. Prof. Stanisław Józef Grochmal (1911-1995) 171
6.5. Wybrane choroby układu nerwowego 174
6.5.1. Udar, uraz i guz mózgu 174
6.5.2. Choroba Parkinsona 175
6.5.3. Mózgowe porażenie dziecięce 176
6.5.4. Wodogłowie 176
6.5.5. Stwardnienie rozsiane 176
6.5.6. Choroby rdzenia kręgowego 177
6.5.7. Choroba Heinego—Medina 178
6.5.8. Neuropatie i miopatie 178
6.5.9. Zespół Downa 178
6.5.10. ADHD 179
6.5.11. Autyzm 179
6.6. „Wielka Czwórka z Rabki" 179
6.6.1. Dr Andrzej Zaleszczuk 180
6.7. Prof. dr hab. Krzysztof Spodaryk (1953-2006) 186
6.8. Prof. dr hab. Anna Marchewka 188
6.9. Dr hab. Marek Pieniążek, prof. nadzw. 191
6.10. Dr hab. Piotr Mika, prof. nadzw 194
6.11. Podsumowanie 197
6.12. Literatura 198
7. Wodolecznictwo i balneologia 201 Teresa Mucha
7.1. Woda i jej właściwości fizykochemiczne 201
7.2. Balneologia — leczenie uzdrowiskowe 203
7.2.1. Rys historyczny rozwoju balneologii na świecie 204
7.2.2. Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce 209
7.2.3. Wody mineralne i peloidy w Polsce 215
7.2.4. Helioterapia — leczenie słońcem 217
7.3. Uzdrowiska polskie w XXI w. 218
7.4. Literatura 222
8. Wykaz źródeł, w których zawarto noty biograficzne osób zasłużonych dla rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji 223
9. Aneks 229
9.1. Indeks nazwisk 229

Parametry

 • Tytuł: 

  Propedeutyka i historia fizjoterapii

 • ISBN: 

  9788362891689

 • Redaktor: 

  Tadeusz Kasperczyk, Dariusz Mucha

 • Rok wydania: 

  2022

 • Numer wydania: 

  1

 • Liczba stron: 

  258

 • Szerokość produktu: 

  16.5

 • Wysokość produktu: 

  23.5

 • Okładka: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss