Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Irena Ponikowska
Waga produktu: 1.68 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788365536051
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawca: Aluna

Tom drugi (część kliniczna) zawiera 29 rozdziałów, w których omówiono leczenie balneologiczne i fizykoterapeutyczne w zakresie chorób układu krążenia, naczyń obwodowych, chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, chorób gastroenterologicznych, neurologicznych, ortopedyczno-urazowych, reumatycznych, jak również chorób endokrynologicznych, osteoporozy, otyłości, cukrzycy a także chorób wieku rozwojowego, ginekologicznych, urologicznych, chorób nerek, skóry, wybranych chorób stomatologicznych, chorób geriatrycznych i onkologicznych. Zupełną nowością są rozdziały poruszające zagadnienia transplantologii i pacjentów z przewlekłymi zakażeniami w uzdrowisku.

Spis Treści:

Autorzy 11
Przedmowa do II tomu 15
ROZDZIAŁ 1
Balneoterapia i fizykoterapia w wybranych chorobach kardiologicznych 17 Irena Ponikowska, Cezary Guga
1.1. Choroba niedokrwienna serca 19
1.2. Zawał serca i stany po zawale serca 22
1.3. Przewlekła niewydolność serca 26

ROZDZIAŁ 2
Balneoterapia i fizykoterapia w nadciśnieniu tętniczym 31 Irena Ponikowska
2.1. Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego 32
2.2. Wskazania do leczenia uzdrowiskowego chorych z nadciśnieniem 34
2.3. Leczenie nadciśnienia tętniczego 34

ROZDZIAŁ 3
Balneoterapia i fizykoterapia w chorobach naczyń obwodowych 41 Irena Ponikowska
3.1. Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych 42
3.2. Objaw Raynauda 45
3.3. Żylaki podudzi, przewlekła niewydolność żylna 46
3.4. Owrzodzenia żylakowe podudzi 48
3.5. Obrzęki żylno-limfatyczne kończyn dolnych, słoniowacizna 49

ROZDZIAŁ 4
Balneoterapia i fizykoterapia w wybranych chorobach górnych dróg oddechowych 53 Szymon Kubiak
4.1. Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych 54
4.2. Alergiczny nieżyt nosa 61
4.3. Przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła 64
4.4. Przewlekłe zapalenie krtani 67
4.5. Jednostronne porażenie nerwów krtaniowych 71
4.6. Czynnościowe zaburzenia głosu 72
4.7. Zawodowe zaburzenie głosu 73
4.8. Stany pooperacyjne wybranych chorób laryngologicznych kwalifikujących się do leczenia uzdrowiskowego 75

ROZDZIAŁ 5
Balneoterapia i fizykoterapia w wybranych chorobach układu oddechowego 81 Małgorzata Czajkowska-Malinowska
5.1. Główne wskazania do leczenia uzdrowiskowego 82
5.2. Cel leczenia chorób układu oddechowego metodami niefarmakologicznymi 83
5.3. Metody balneofizykalne i uzdrowiskowe w leczeniu chorób dróg oddechowych 83
5.4. Przewlekła obturacyjna choroba płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc 87
5.5. Astma (ICD-10: J45) 99
5.6. Uzależnienie od tytoniu 104
5.7. Obturacyjny bezdech senny (ICD-10: G47.3) 111
5.8. Aerozoloterapia - leczenie inhalacyjne 118

ROZDZIAŁ 6
Balneoterapia i fizykoterapia w chorobach gastroenterologicznych 131 Antoni Stadnicki, Iwona Stadnicka
6.1. Główne wskazania do leczenia uzdrowiskowego w chorobach gastroenterologicznych 132
6.2. Metody balneologiczne, fizykoterapeutyczne i inne uzdrowiskowe 133
6.3. Wybrane choroby przewodu pokarmowego - dane kliniczne i leczenie 136

ROZDZIAŁ 7
Balneoterapia i fizykoterapia w chorobach układu nerwowego 157 Włodzisław Kuliński, Irena Ponikowska
7.1. Fizykoterapia i klinika chorób neurologicznych 158 Włodzisław Kuliński
7.2. Balneoterapia i leczenie uzdrowiskowe w chorobach neurologicznych 181 Irena Ponikowska

ROZDZIAŁ 8
Balneoterapia i fizykoterapia w walce z bólem 189 Irena Ponikowska, David Z. Ferson
8.1. Cechy charakterystyczne bólu 190
8.2. Klasyfikacje bólu 191
8.3. Metody oceny bólu 192
8.4. Występowanie bólu u chorych skierowanych do leczenia uzdrowiskowego 194
8.5. Leczenie bólu przewlekłego 194

ROZDZIAŁ 9
Balneoterapia i fizykoterapia w chorobach ortopedycznych układu kostno-stawowego 201 Robert Latosiewicz
9.1. Leczenie urazów narządu ruchu w warunkach uzdrowiskowych 204
9.2. Leczenie balneologiczne i fizykoterapeutyczne wybranych chorób urazowo-ortopedycznych i przewlekłych powikłań 205
9.3. Podsumowanie 214

ROZDZIAŁ 10
Balneoterapia i fizykoterapia w chorobach reumatycznych 217 Włodzimierz Samborski, Elżbieta Skorupska
10.1. Układowe choroby tkanki łącznej 220
10.2. Spondyloartropatie 222
10.3. Choroby metaboliczne z zajęciem stawów 226
10.4. Choroba zwyrodnieniowa stawów 227
10.5. Choroby z grupy reumatyzmu tkanek miękkich 230
10.6. Leczenie farmakologiczne chorób reumatycznych 234

ROZDZIAŁ 11
Balneoterapia i fizykoterapia w chorobach układu dokrewnego 239 Krzysztof Marczewski, Dorota Boniek-Poprawa
11.1. Leczenie chorób przysadki mózgowej 241
11.2. Balneoterapia i fizykoterapia chorób tarczycy 244
11.3. Leczenie chorób nadnerczy 246
11.4. Balneoterapia i fizykoterapia chorób układu płciowego 247
11.5. Leczenie zaburzeń odżywiania 249
11.6. Bezpieczeństwo leczenia uzdrowiskowego - aspekty endokrynologiczne 250

ROZDZIAŁ 12
Balneoterapia i fizykoterapia w osteoporozie 257 Piotr Kalmus
12.1. Definicja 258
12.2. Epidemiologia 258
12.3. Metabolizm tkanki kostnej 258
12.4. Obraz kliniczny 258
12.5. Klasyfikacja osteoporozy 259
12.6. Diagnostyka 259
12.7. Leczenie 260

ROZDZIAŁ 13
Balneoterapia i fizykoterapia w leczeniu otyłości 267 Jacek Chojnowski
13.1. Definicja i klasyfikacja otyłości 268
13.2. Etiopatogeneza otyłości 269
13.3. Powikłania otyłości i choroby współistniejące z otyłością 271
13.4. Leczenie otyłości 272
13.5. Balneoterapia i fizykoterapia w otyłości 276
13.6. Podsumowanie 281

ROZDZIAŁ 14
Balneoterapia i fizykoterapia w cukrzycy 283 Irena Ponikowska
14.1. Główne typy cukrzycy 284
14.2. Objawy kliniczne i powikłania cukrzycy 284
14.3. Leczenie 285
14.4. Prewencja cukrzycy 297

ROZDZIAŁ 15
Balneoterapia i fizykoterapia w wybranych chorobach wieku rozwojowego 301 Irena Ponikowska
15.1. Odrębności wieku rozwojowego 302
15.2. Wskazania do leczenia uzdrowiskowego 303
15.3. Leczenie balneologiczne i fizykoterapeutyczne 303
15.4. Leczenie uzdrowiskowe wybranych chorób wieku rozwojowego 305
15.5. Hartowanie 310

ROZDZIAŁ 16
Balneoterapia i fizykoterapia w chorobach kobiecych 313 Jolanta Zegarska
16.1. Metody balneofizykalne stosowane w ginekologii 314
16.2. Leczenie wybranych chorób ginekologicznych metodami balneofizykalnymi 320
16.3. Przeciwwskazania do fizykoterapii 333

ROZDZIAŁ 17
Balneoterapia i fizykoterapia w chorobach nerek 335 Krzysztof Marczewski, Marek Maciejewski
17.1. Przewlekła choroba nerek 337
17.2. Choroby kłębuszków nerkowych 340
17.3. Choroby śródmiąższowo-cewkowe nerek 341
17.4. Wybrane nefropatie wtórne 342
17.5. Kamica nerkowa 344
17.6. Leczenie nerkozastępcze 345
17.7. Powikłania leczenia uzdrowiskowego wśród chorych na nerki 348

ROZDZIAŁ 18
Balneoterapia i fizykoterapia w chorobach urologicznych 351 Przemysław Adamczyk
18.1. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego 352
18.2. Metody balneologiczne i fizykoterapeutyczne mające zastosowanie w chorobach urologicznych 353
18.3. Leczenie wybranych chorób dróg moczowych 353

ROZDZIAŁ 19
Balneoterapia i fizykoterapia w chorobach dermatologicznych 361
Irena Walecka, Elżbieta Szymańska, Magdalena Kędzierska
19.1. Łuszczyca zwykła 362
19.2. Atopowe zapalenie skóry 368
19.3. Wyprysk 372
19.4. Kolagenozy 376
19.5. Trądzik zwykły (pospolity) 383
19.6. Trądzik różowaty 385
19.7. Owrzodzenia pod udzi 386

ROZDZIAŁ 20
Balneoterapia i fizykoterapia w dermatologii estetycznej 393
Irena Walecka, Elżbieta Szymańska, Marta Wieczorek
20.1. Najczęstsze wskazania 394
20.2. Najczęściej stosowane zabiegi balneologiczne i fizykoterapeutyczne 395
20.3. Metody własne w medycynie estetycznej 396

ROZDZIAŁ 21
Balneoterapia i fizykoterapia w wybranych chorobach wieku podeszłego 399
Jadwiga Główczewska, Kornelia Kędziora-Kornatowska
21.1. Zmiany inwolucyjne występujące w procesie starzenia się 401
21.2. Wielkie Problemy Geriatryczne 403
21.3. Główne wskazania do leczenia uzdrowiskowego pacjentów w wielu podeszłym 405
21.4. Cel leczenia metodami balneofizykalnymi 406
21.5. Metody leczenia balneologicznego i fizykoterapeutycznego chorych w wieku podeszłym 406
21.6. Kinezyterapia 407
21.7. Farmakoterapia 407
21.8. Edukacja zdrowotna 407
21.9. Metody i programy balneoterapii i fizykoterapii w wybranych chorobach wieku podeszłego 408

ROZDZIAŁ 22
Balneoterapia i fizykoterapia chorobach stomatologicznych 419
Irena Ponikowska
22.1. Płukanie i masaż jamy ustnej 420
22.2. Kuracja pitna wodami fluorkowymi w celach stomatologicznych 422
22.3. Zabiegi borowinowe w stomatologii 422
22.4. Termoterapia w stomatologii 422
22.5. Fizykoterapia 423
22.6. Inne zabiegi światłolecznicze 423

ROZDZIAŁ 23
Balneoterapia i fizykoterapia w chorobach onkologicznych 425
Tomasz Mierzwa, Robert Szafkowski

ROZDZIAŁ 24
Rola lecznictwa uzdrowiskowego w leczeniu chorych po transplantacji narządów 439 Magdalena Durlik
24.1. Leczenie immunosupresyjne 440
24.2. Zakażenia 442
24.3. Powikłanie sercowo-naczyniowe 445
24.4. Powikłania metaboliczne 445
24.5. Choroba metaboliczna kości 446
24.6. Powikłania hematologiczne 446
24.7. Leczenie uzdrowiskowe chorych po przeszczepieniu narządów 447

ROZDZIAŁ 25
Wybrane przewlekłe zakażenia w aspekcie medycyny uzdrowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem hepatologii uzdrowiskowej 449 Jacek Gqsiorowski, Beata Zawada, Łukasz Łapiński, Aleksandra Sędziak
25.1. Zakażenia HIV i inne choroby przenoszone drogą płciową 450 Jacek Gqsiorowski, Beata Zawada, Łukasz łapiński
25.2. Leczenie balneologiczne, fizykoterapeutyczne i uzdrowiskowe chorób wątroby 458 Aleksandra Sędziak, Jacek Gąsiorowski

ROZDZIAŁ 26
Profilaktyka uzdrowiskowa 481 Jacek Chojnowski, Tomasz Mierzwa
26.1. Profilaktyka w chorobach sercowo-naczyniowych i metabolicznych 482 Jacek Chojnowski
26.2. Profilaktyka przeciwnowotworowa 491 Tomasz Mierzwa

ROZDZIAŁ 27
Diagnostyka w balneologii i medycynie fizykalnej 501 Irena Ponikowska
27.1. Metody balneo- i hydrodiagnostyczne 502
27.2. Metody światłodiagnostyczne 505
27.3. Elektrodiagnostyka 506
27.4. Kinezydiagnostyka 507
27.5. Testy neurowegetatywne 509
27.6. U ltrasonodiagnostyka 511
27.7. Badania czynnościowe na podstawie testów kwestionariuszowych 511

ROZDZIAŁ 28
Zdarzenia medyczne w przebiegu balneo- i fizykoterapii. Skutki uboczne odległe leczenia uzdrowiskowego 513 Irena Ponikowska
28.1. Negatywne następstwa leczenia uzdrowiskowego 514
28.2. Zdarzenia medyczne 516
28.3. Nieszczęśliwe wypadki 518


Książka

 • ISBN: 

  978-83-65536-05-1

 • Redaktor: 

  Irena Ponikowska

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2018

 • Format: 

  210 x 295

 • Liczba stron: 

  518

 • Oprawa: 

  Twarda

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss