Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Krystyna Kimak, Kulik Teresa Bernardetta, Latalski Maciej
Waga produktu: 0.500 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Czelej

Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych

Lublin 2002, wydanie 1, format 160 x 240, objętość 311 str., oprawa miękka


Zdrowie należy do kilku najważniejszych filarów uznawanych wartości życia. Obecnie popularne jest nowe spojrzenie na zagadnienia zdrowotne: walka o zdrowie nie leży tylko w gestii instytucji medycznych ale również instytucji życia społecznego i indywidualnego zachowania ludzi.

Główne zagadnienia tej publikacji koncentrują się wokół koncepcji zdrowia w medycynie, standardów opieki, profilaktyki zdrowotnej, profilaktyki uzależnień oraz opieki medycznej nad uczniem i młodzieżą szkolną. Poruszono tu także tematy z zakresu patologii rodzinnej i jej związku ze zdrowiem. Przedstawiono ewolucję jako proces kształtujący zdrowie i wychowanie zdrowotne, w którym najważniejsze jest wypracowanie właściwego podejścia w rozwiązywaniu problemów dotyczących stylu życia. Dalej wyjaśniono różnicę w definiowaniu pojęć zdrowie publiczne a medycyna społeczna. W dalszej części podręcznika omówiono wybrane czynniki kształtujące stan zdrowia społeczeństwa, przemiany społeczno-kulturowe zachodzące pod wpływem uznania zdrowia za szczególnie cenną wartość. Podjęto również problematykę polityki ochrony zdrowia w krajach europejskich i w Polsce oraz podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem rodziny i jej wpływem na zdrowie, przedstawiono formy pomocy rodzinie z problemami zdrowotnymi, poruszono kwestie wychowania prozdrowotnego dzieci i młodzieży w naszym kraju. Omówione zostały również założenia i zadania medycyny pracy czyli: inspekcję pracy: sanitarną i farmaceutyczną, profilaktykę chorób zawodowych i prozawodowych oraz zagadnienia prawne.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Koncepcja zdrowia w medycynie
1.1. Historyczno-ewolucyjna koncepcja zdrowia
1.2. Koncepcja mechanistyczno-redukcjonistyczna
1.3. Paradygmat socjomedyczny zdrowia
1.4. Paradygmat socjoekologiczny zdrowia
1.5. Promocja zdrowia
1.6. Wychowanie zdrowotne
1.7. Edukacja zdrowotna
1.8. Profilaktyka i jej znaczenie dla współczesnej koncepcji zdrowia
Ćwiczenia sprawdzające
Bibliografia

Rozdział 2. Zdrowie publiczne a medycyna społeczna
2.1. Zakres i zadania medycyny społecznej
2.2. Zakres i zadania zdrowia publicznego
2.3. Perspektywy medycyny rodzinnej w Polsce
Ćwiczenia sprawdzające
Bibliografia

Rozdział 3. Czynniki kształtujące stan zdrowia
3.1. Zagrożenia środowiska naturalnego w Polsce
3.2. Czynniki psychiczne jako problem społeczny
3.3. Sytuacja demograficzna w Polsce
Ćwiczenia sprawdzające
Bibliografia

Rozdział 4. Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem
4.1. Zachowania zdrowotne
4.2. Sposób odżywiania się a zdrowie
4.3. Palenie tytoniu a zdrowie
4.4. Picie alkoholu a zdrowie
4.5. Aktywność fizyczna a zdrowie
4.6. Czynniki ryzyka chorób układu krążenia i chorób nowotworowych
4.7. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych
Ćwiczenia sprawdzające
Bibliografia

Rozdział 5. Systemowy model ochrony zdrowia
5.1. Standardy opieki w zdrowiu i w chorobie
5.2. Ubezpieczenia zdrowotne
5.3. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
5.4. Orzecznictwo lekarskie
Ćwiczenia sprawdzające
Bibliografia
Źródła prawne

Rozdział 6. Polityka zdrowotna
6.1. Definicje i zakres polityki zdrowotnej
6.2. Systemy opieki zdrowotnej
6.3. Założenia Narodowego Programu Zdrowia
6.4. Odpowiedzialność za politykę zdrowotną
6.5. Zasady projektowania opieki zdrowotnej
Ćwiczenia sprawdzające
Bibliografia

Rozdział 7. Opieka medyczna nad rodziną w zdrowiu i w chorobie
7.1. Rodzina jako system społeczny, tożsamość rodziny
7.2. Rodzina miejscem edukacji zdrowotnej
7.3. Patologia życia w rodzinie
7.4. Formy pomocy rodzinie z problemami zdrowotnymi
Ćwiczenia sprawdzające
Bibliografia

Rozdział 8. Opieka medyczna w szkole w ramach zdrowia publicznego
8.1. Profilaktyka wypadków i urazów w szkole i otoczeniu
8.2. Profilaktyka zakażeń wirusem HIV
8.3. Aktywność i uprawianie sportu
8.4. Wypoczynek czynny i bierny
8.5. Profilaktyka uzależnień
Ćwiczenia sprawdzające
Bibliografia

Rozdział 9. Koncepcja medycyny pracy
9.1. Struktura i zadania Służb Medycyny Pracy
9.2. Zapobieganie chorobom zawodowym i parazawodowym
9.3. Organy sprawujące nadzór nad zakładami pracy
Ćwiczenia sprawdzające
Bibliografia
Załącznik nr 1, Wykaz chorób zawodowych

Rozdział 10. Opieka nad zdrowiem osób starszych
10.1. Starzenie się populacji wyzwaniem dla zdrowia publicznego
10.2. Norma społeczna jako społeczny wyznacznik opieki nad osobą starszą
10.3. Indywidualizacja procesu starzenia się człowieka
10.4. Znaczenie rodziny w opiece
10.5. Priorytetowe kierunki działań związane ze starzeniem się jednostek i społeczeństw
Ćwiczenia sprawdzające
Bibliografia

Książka

  • ISBN: 

    83-88063-96-0

  • Autor: 

    Krystyna Kimak

  • Redaktor: 

    Kulik Teresa Bernardetta, Latalski Maciej

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...