Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Jerzy Karski,
Waga produktu: 0.490 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: CeDeWu


Warszawa 2011, wyd 5, format 165 x 235, objętość 296 str., oprawa miękka

Książka ma stanowić uzupełniającą lekturę dla studentów, a także zasób wskazówek i wiedzy przy opracowywaniu programów zdrowotnych przez pracowników administracji samorządowej różnych szczebli oraz organizacje pozarządowe zainteresowane poprawą sytuacji zdrowotnej w środowisku ich działania.Autor ma nadzieję, że książka ta może, a nawet powinna zainteresować teoretyków, decydentów i polityków zdrowotnych, pozwalając na ułatwienie tworzenia realnych programów i planów dotyczących poprawy, zachowania i rozwoju zdrowia.

W tekście książki, w poszczególnych rozdziałach mogą zdarzyć się powtórzenia, co nie jest przypadkowe, gdyż książka ta z założenia nie jest książką do czytania od początku do końca, a wręcz "do zaglądania" do rozdziałów i podrozdziałów, które wzbudzą właśnie zainteresowanie, lub okażą się doraźnie pomocnymi przy opracowywaniu własnych programów czy realizacji określonych projektów.


Spis treści

Wprowadzenie
Rozdział 1
Znaczenie rozwoju pojęcia zdrowia dla tworzenia nowych pojęć i wartości
1.1.Wpływ rozwoju pojęcia zdrowia na powstawanie nowych dziedzin nauki i terminów
1.2.Znaczenie rozwoju promocji zdrowia dla powstania strategii i programów pozyskiwania zdrowia
Rozdział 2
Psychologiczne i antropologiczne aspekty zdrowia
2.1.Psychologiczne aspekty zdrowia
2.2.Antropologiczne aspekty zdrowia
2.2.1.Problem normy i normalności
2.2.2.Pojęcie normy fizjologicznej
2.2.3.Teoria homeostazy a granice norm
2.2.4.Adaptacja
2.2.5.Zdolności adaptacyjne a rozwój chorób
Rozdział 3
Zdrowie, normy etyczne i zasady światopoglądowe
3.1.Przegląd norm etycznych i zasad światopoglądowych a zdrowie
3.2.Skrótowy przegląd norm i zasad światopoglądowych a bioetyka
3.2.1.Punkt widzenia Światowej Organizacji Zdrowia na etykę i prawa człowieka
3.3.Bioetyka a promocja zdrowia
Rozdział 4
Uwarunkowania zdrowia i środowiska wspierające zdrowie
4.1.Uwarunkowania zdrowia
4.1.1.Środowiska wspierające zdrowie
4.2.Metody pomiaru wyników działań na rzecz poprawy uwarunkowań zdrowia
Rozdział 5
Wybrane polityki i strategie promocji zdrowia
5.1.Umiejętność odczytywania zdrowia (Health literacy)
5.1.1.Odczytywanie zdrowia a salutogeneza
5.1.2.Odczytywanie zdrowia a siły napędowe rozwoju ludzkiego
5.2.Polityki i strategie promocji zdrowia z uwzględnieniem płci
5.2.1.Polityki i strategie promocji zdrowia kobiet
5.2.2.Polityki i strategie promocji zdrowia mężczyzn
Rozdział 6
Udział promocji zdrowia w osiąganiu celów zdrowotnych
6.1.Działania promocji zdrowia ukierunkowane na wyniki zdrowotne
6.2.Metodologia oceny potrzeb zdrowotnych
6.3.Ocena wpływu na zdrowie (HIA - Health Impact Assessment)
6.4.Ustanawianie celów zdrowotnych
6.5.Pomiar wyników zdrowotnych uzyskanych poprzez programy promocji zdrowia
6.5.1.Sześciostopniowy model oceny programów promocji zdrowia
6.6.Standardy oceny jakości dla praktyki promocji zdrowia
6.6.1.Ogólna ocena jakości praktyki promocji zdrowia
6.6.2.Kwestionariusz oceny jakości programów promocji zdrowia
6.7.Próby poszukiwania dowodów związku pomiędzy interwencją a wynikiem
Rozdział 7
Programy promocji zdrowia dla środowisk lokalnych: gminy, miasta, powiatu województwa
7.1.Realizacja promocji zdrowia w środowisku lokalnym
7.2.Zajęcia praktyczne - opracowywanie programu promocji zdrowia dla środowiska lokalnego
7.3.Skrining proponowanej polityki zdrowotnej
Rozdział 8
Promocja zdrowia jako zadanie dla opieki zdrowotnej
8.1.Realizacja zadań promocji zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej
8.1.1.Zadania p.o.z. w zakresie promocji zdrowia
8.1.2.Przykład projektu włączenia promocji zdrowia do zadań podstawowej opieki zdrowotnej
8.2.Realizacja zadań promocji zdrowia w praktyce lekarza specjalisty
8.3.Realizacja zadań promocji zdrowia w praktyce innych profesjonalistów opieki zdrowotnej
8.4.Realizacja zadań promocji zdrowia w praktyce działów niemedycznych opieki zdrowotnej
Rozdział 9
Środowisko i zdrowie - zdrowie środowiskowe
9.1.Ochrona środowiska a zdrowie
Rozdział 10
Aktualne możliwości wykorzystania teorii ekonomii zdrowia dla potrzeb promocji zdrowia
10.1.Zastosowanie terminologii ekonomii w promocji zdrowia
10.2.Przykłady prób wykorzystania teorii ekonomii dla potrzeb promocji zdrowia
10.3.Zastosowanie oceny ekonomicznej stosowanej w medycznej opiece zdrowotnej dla celów promocji zdrowia
10.3.1.Główne problemy zastosowania technik oceny ekonomicznej w promocji zdrowia
Rozdział 11
Aktualne możliwości finansowania działań promocji zdrowia
11.1.Podstawowe źródła finansowania działań promocji zdrowia w Polsce
11.2.Przepisy prawa dotyczące działań z zakresu promocji zdrowia i ich finansowania
11.3.Finansowanie programów zdrowotnych w Unii Europejskiej
Rozdział 12
Planowanie i wdrażanie krajowych programów zdrowia publicznego
12.1.Strategie ukierunkowane na poprawę stanu zdrowia ludności
Rozdział 13
Promocja zdrowia w procesie reformowania systemu opieki zdrowotnej
13.1.Strategie dla interwencji w toku reform
13.2.Karta Lubljańska
13.3.Polityczne aspekty reformy opieki zdrowotnej
13.4.Główne problemy i wyzwania polityk zdrowotnych
Rozdział 14
Rola legislacji we wdrażaniu polityki promocji zdrowia
14.1.Rola legislacji we wdrażaniu ogólnej polityki zdrowotnej
14.2.Przygotowywanie bazy legislacyjnej dla reform systemu opieki zdrowotnej
14.3.Wdrażanie legislacji zdrowotnej
14.4.Możliwości zmian w politykach zdrowotnych
14.4.1.Model woli politycznej
14.4.2.Model frakcji politycznych
14.4.3.Model politycznego przetrwania
Rozdział 15
Teoria organizacji i zarządzania w promocji zdrowia
15.1.Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
15.2.Współczesne koncepcje organizacji
15.3.Związki i zależności pomiędzy organizacją i otoczeniem
15.4.Systemy operacji i planowanie
15.5.Projektowanie prac badawczych
15.6.Opór wobec zmian
15.6.1.Przezwyciężanie oporu wobec zmian
15.7.Rozwój nowych kierunków polityki zdrowotnej
15.8.Współczesne potrzeby organizacyjne środowisk promujących zdrowie
15.9.Kierunki zarządzania zalecane dla promocji zdrowia
15.10.Promocja zdrowia w strukturach zarządzania
Rozdział 16
Marketing społeczny w promocji zdrowia
16.1.Wprowadzenie
16.2.Przykłady podejmowanych działań z zastosowaniem marketingu społecznego
16.2.1.Działania przygotowawcze
16.2.2.Uwarunkowania efektywności marketingu społecznego
16.3.Podstawowe zasady prowadzenia marketingu społecznego dla potrzeb promocji zdrowia
16.4.Najważniejsze zagadnienia marketingu społecznego w promocji zdrowia
16.5.Zastosowanie marketingu społecznego w promocji zdrowia wg Emersona
16.6.Przykłady zastosowania marketingu społecznego w promocji zdrowia
Rozdział 17
Projekty i programy promocji zdrowia SOZ i ich rozwój w Polsce
17.1.Zdrowe miasta
17.2.Zdrowe miejsce pracy
17.3.Szkoła promująca zdrowie (Zdrowa Szkoła)
17.4.Szpital Promujący Zdrowie
17.5.Samorządowy Ośrodek Ekologii i Zdrowia
17.6.Zdrowy Dom
17.7.Promocja Zdrowia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
17.8.Narodowy Program Zdrowia
Rozdział 18
Promocja zdrowia w Unii Europejskiej i szansę jej realizacji według unijnych zasad w Polsce
18.1.Pierwszy etap rozwoju działań w zakresie promocji zdrowia
18.2.Drugi etap rozwoju działań w zakresie promocji zdrowia
18.3.Nowa polityka i strategia zdrowotna w Unii Europejskiej
18.4.Współdziałanie w zakresie opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego
18.5.Szczególne zadania dla promocji zdrowia
18.6.Badania naukowe i programy polityki zdrowotnej Unii Europejskiej
Rozdział 19
Dokumenty
Literatura

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7556-333-7

  • Autor: 

    Jerzy Karski

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...