Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Ramon Ribes, Isabel Garcia-Gimeno, Roger Jones
Waga produktu: 1.3 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: Medipage

Medycyna rodzinna wymaga zaawansowanych umiejętności językowych. Konieczna jest nie tylko znajomość wyrażeń z innych specjalności medycznych, ale również umiejętność rzetelnej rozmowy z pacjentem, poruszającej wszystkie aspekty życia. Zdolność komunikacji jest główną składową kompetencji lekarza rodzinnego. To połączenie „rozległości” i „wnikliwości” w nauce języka angielskiego w podstawowej opiece zdrowotnej stanowi znacznie większe wyzwanie niż w innych dziedzinach medycyny. Nasza książka jako pierwsza na rynku ma sprostać temu zadaniu. (…)

Nauka angielskiego medycznego nie tylko otwiera przed nami nowy i fascynujący świat, ale także zwiększa szanse zawodowego sukcesu. Jednakże nie należy oczekiwać, że stanie się to wszystko w ciągu jednej nocy: aby zobaczyć postęp, należy dużo ćwiczyć i być wytrwałym. Mam nadzieję, że książka będzie skutecznym „trenerem” i  dzięki niej Czytelnikowi uda się wyćwiczyć „dodatkowy mięsień”, odpowiadający za znajomość angielskiego (…).

Spis treści:

Przedmowa VII
Przedmowa IX
Przedmowa XIII
Współpracownicy XXI

Rozdział I
Wprowadzenie
W czym może pomóc nasza książka? 3
Jakie korzyści płyną z czytania naszej książki? 4
Jakiego rodzaju jest to książka?4
Jak korzystać z naszej książki? 5

Rozdział II
Gramatyka w praktyce
Czasy (tenses) 12
Czasowniki modalne (modal verbs) 29
Okresy warunkowe (conditionals)37
Strona bierna (passive voice) 42
Mowa zależna (reported speech)47
Pytania (questions)52
Bezokolicznik / forma z końcówką -ing (infinitive/-ing) 55
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (countable and uncountable nouns) 62
Szyk wyrazów w zdaniu (word order) 66
Zdania względne (relative clauses) 67
Przymiotniki (adjectives) 72
Przyimki (prepositions) 80
Inne uwagi językowe (other linguistic notes) 84

Rozdział III
Publikacje naukowe
Pisanie artykułu 89
Listy do wydawców czasopism medycznych 112

Rozdział IV
Wystąpienia i konferencje
Uczestnictwo w konferencjach 125
Wystąpienia 148
Przewodniczenie sesji 167

Rozdział V
Terminologia łacińska i grecka
Wprowadzenie 179
Zasady tworzenia liczby mnogiej 181
Lista terminów łacińskich i greckich oraz ich liczba mnoga183

Rozdział VI
Akronimy i skróty
Wprowadzenie 197
Lista skrótów 201

Rozdział VII
Język zasad i pojęć dotyczących podstawowej
opieki zdrowotnej
Podstawowa opieka medyczna (primary medical care) 216
Podstawowa opieka zdrowotna na świecie (primary care around the world)225
Przyczyny konsultacji (reasons for consultation) 234
Epidemiologia opisowa (descriptive epidemiology) 239
Konsultacja (the consultation)245
Rozpoznanie i podejmowanie decyzji (diagnosis and decision making) 255
Postępowanie z pacjentem (management of individuals) 259
Zintegrowane postępowanie (integrated management)263
Medycyna rodzinna (family medicine) 268
Prowadzenie populacji pacjentów (managing the population) 277
Profilaktyka i promocja zdrowia (prevention and health promotion)284
Prowadzenie praktyki lekarskiej (practice management) 295
Poprawa jakości (quality improvement) 304
Badania naukowe (research) 308
Edukacja i rozwój zawodowy (education and professional development) 315
Etyka i prawo (ethics and law) 321

Rozdział VIII
Język angielski w codziennej praktyce lekarza rodzinnego
Konsultacja lekarska 329
Ubiór 339
Części ciała 340
Wyposażenie gabinetu i artykuły piśmiennicze 344
Testy diagnostyczne i rozpoznania 350
Słownictwo dotyczące przepisywania i stosowania leków 353
Listy, raporty i zaświadczenia 356
Spotkania 372

Rozdział IX
Język w poszczególnych dziedzinach medycyny
Układ sercowo-naczyniowy (cardiovascular system) 380
Układ oddechowy (respiratory system) 389
Ucho, nos i gardło (ear, nose and throat) 398
Układ pokarmowy (digestive system) 407
Układ metaboliczny (metabolic system) 421
Układ moczowo-płciowy (genito-urinary system) 428
Zdrowie kobiet (women’s health) 440
Zapłodnienie, ciąża i poród (conception, pregnancy and childbirth) 447
Zdrowie psychiczne (mental health) 460
Zdrowie dziecka (child health) 472
Układ nerwowy (nervous system) 486
Oczy (eyes) 495
Układ mięśniowo-szkieletowy (musculoskeletal system) 506
Stany nagłe i urazy (emergencies and trauma) 517
Skóra i tkanki miękkie (skin and soft tissues) 528
Wiek podeszły (old age) 540
Opieka paliatywna (palliative care) 547

Rozdział X
Poszukiwanie pracy jako lekarz rodzinny
Ogłoszenie (advert) 559
Pakiet dokumentów aplikacyjnych (application pack) 562
Życiorys (curriculum vitae)563
Rozmowa o pracę (job interview) 572

Rozdział XI
Konwersacje – jak je przeżyć
Wprowadzenie 579
Powitania i pożegnania (greetings and farewells) 579
Prezentacje (presentations) 580
Dane osobowe (personal data) 581
Zwroty grzecznościowe (courtesy sentences) 582
Porozumiewanie się w obcym języku (speaking in a foreign language) 583
W restauracji (at the restaurant) 584
Transport miejski (city transportation) 587
Zakupy (shopping) 588
Samochody (cars) 601
Drink lub dwa (having a drink or two) 605
Rozmowa telefoniczna (on the phone) 607
Sytuacje kryzysowe (emergency situations) 609
W banku (in the bank) 609
Na posterunku policji (at the police station) 610

Dodatki
Osobisty słownik angielsko-polski 615
Zamiana jednostek617

Książka

 • ISBN: 

  978-3-540-49617-5

 • Autor: 

  Ramon Ribes, Isabel Garcia-Gimeno, Roger Jones

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2019

 • Format: 

  135 x 208

 • Liczba stron: 

  648

 • Oprawa: 

  twarda

Inne tytuły z tej serii: