Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Jason N. Katz,Chetan B. Patel,M.Kamran Aslam, Franciszek Kokot
Waga produktu: 0.870 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN

Warszawa 2009, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 604 str., oprawa miękka

Jest to praktyczny podręcznik z zakresu medycyny wewnętrznej, omawiający zagadnienia związane z terapią hospitalizowanych pacjentów, w tym szczególnie w stanach nagłych. Autorzy, rezydenci z renomowanej jednostki dydaktycznej Parkland Memorial Hospital w Dallas, w sposób zwięzły i przejrzysty zawarli w nim informacje na temat diagnostyki oraz leczenia chorego od chwili przyjęcia do szpitala aż do wypisu. Nowoczesny, dydaktyczny układ książki z licznymi wyróżnieniami w formie wypunktowań, tabel oraz ważnych tekstów ostrzegawczych na aplach ułatwia szybkie odszukanie potrzebnych wskazówek w konkretnej sytuacji klinicznej.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów medycyny ostatnich lat studiów oraz stażystów przygotowujących się do państwowych egzaminów lekarskich, którzy nie mają doświadczenia klinicznego, a jedynie podstawy teoretyczne. Może być również przydatna dla lekarzy różnych specjalności.

Spis treści

1. Kardiologia
Istotne nieprawidłowości w EKG
Ostry zespół wieńcowy oraz stratyfikacja ryzyka
Powikłania zawału mięśnia sercowego
Powikłania przezskórnej interwencji wieńcowej
Balonowa kontra pulsacja wewnątrzaortalna
Zastoinowa niewydolność serca i dysfunkcja skurczowa
Dysfunkcja rozkurczowa, kardiomiopatia restrykcyjna, zaciskające zapalenie osierdzia i kardiomiopatia przerostowa
Rozwarstwienie aorty
Migotanie i trzepotanie przedsionków
Infekcyjne zapalenie wsierdzia
Wysięk osierdziowy i tamponada serca
Ostre zapalenie osierdzia
Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS
Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS
Bradyarytmia
Omdlenia
Zwężenie i niedomykalność zastawki aorty
Zwężenie i niedomykalność zastawki przedsionkowo-komorowej lewej
Zwężenie i niedomykalność zastawki przedsionkowo-komorowej prawej
Wskazania do pilnego wykonania echokardiografii
Wskazania do badania elektrofizjologicznego
Rozruszniki serca i defibrylatory
· Stałe rozruszniki
· Implantowalne kardiowertery-defibrylatory (ICD)
2. Pneumonologia
Przewlekła obturacyjna choroba płuc
Inne obturacyjne choroby płuc
· Astma
· Rozstrzenie oskrzeli
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
Wentylacja mechaniczna
Wysięk opłucnowy
Śródmiąższowe choroby płuc
Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS)
Diagnostyka krwioplucia
Nadciśnienie płucne
Stosowanie badań czynnościowych układu oddechowego
Wskazania do nagłej bronchoskopii
Diagnostyka różnicowa z zastosowaniem badań radiologicznych klatki piersiowej
3. Intensywna terapia
Zatrucia
· Zatrucie litem
· Zatrucie paracetamolem
· Zatrucie kwasem acetylosalicylowym
· Zatrucie glikozydami nasercowymi
· Zatrucie trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi
· Zatrucie metanolem
· Zatrucie glikolem etylenowym
· Zatrucie izopropanolem
· Zespół odstawienia alkoholu
Cewnikowanie tętnicy płucnej
Leki stosowane w stanach nagłych
Przełomy nadciśnieniowe
Krwotok wewnątrzczaszkowy
Udar mózgu
Napad padaczkowy
Ostre zaburzenia nerwowo-mięśniowe
· Miastenia i przełom miasteniczny
· Zespół Guillaina-Barrégo
Centralny dostęp dożylny
Gorączka i leukocytoza na oddziale intensywnej opieki medycznej
Zaawansowane zabiegi reanimacyjne
4. Nefrologia
Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej
Hipernatremia
Hiponatremia
Hiperkaliemia
Hipokaliemia
Hipermagnezemia
Hipomagnezemia
Hiperfosfatemia
Hipofosfatemia
Ostra niewydolność nerek
· Uwagi ogólne
· Azotemia przednerkowa
· Nerkowa ostra niewydolność nerek
· Ponerkowa niewydolność nerek
Ogólny przegląd i wskazania do terapii nerkowozastępczej
5. Gastroenterologia
Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego
Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Ostra niewydolność wątroby
Ostre niedokrwienie krezki
Ostre zapalenie trzustki
Zapalenie kątnicy
Choroby zapalne jelit
· Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
· Choroba Leśniowskiego-Crohna
Encefalopatia wątrobowa
Spontaniczne bakteryjne zapalenie otrzewnej
Nieprawidłowe wyniki badań funkcji wątroby
Wodobrzusze
Ostre wirusowe zapalenie wątroby
Choroby dróg żółciowych
· Cholestaza zewnątrzwątrobowa
· Wstępujące zapalenie dróg żółciowych
· Kamica pęcherzyka żółciowego i mikrolitiaza (błotko żółciowe)
· Zapalenie pęcherzyka żółciowego
Choroby przełyku
· Dysfagia
· Odynofagia
Zespoły wątrobowo-nerkowy i wątrobowo-płucny
· Zespół wątrobowo-nerkowy
· Zespół wątrobowo-płucny
Ostra i przewlekła biegunka
6. Reumatologia
Układowy toczeń rumieniowaty
Zapalenie dużych naczyń
Zapalenie małych naczyń
Miopatie zapalne
Zapalenie stawów
· Ostre zapalenie pojedynczego stawu
· Ostre zapalenie kilku stawów i zapalenie wielostawowe
Twardzina układowa
· Nadciśnienie płucne
· Przełom nerkowy
7. Endokrynologia
Kwasica ketonowa cukrzycowa
Śpiączka hipermolalna hiperglikemiczna
Choroby tarczycy
· Nadczynność tarczycy
· Niedoczynność tarczycy
Gospodarka wapniowa
Niewydolność kory nadnerczy
8. Choroby zakaźne
Drobnoustroje i barwienie metodą Grama
Sepsa (posocznica)
Gorączka neutropeniczna
Intensywna opieka nad pacjentem z HIV
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Pozaszpitalne zapalenie płuc
Szpitalne zapalenie płuc
Zapalenie tkanki podskórnej, martwicze zapalenie powięzi, ropień podskórny i zapalenie kości
· Zapalenie tkanki podskórnej, martwicze zapalenie powięzi i ropień podskórny
· Zapalenie kości
Ostra choroba retrowirusowa
Pneumocystozowe zapalenie płuc i inne choroby płuc związane z HIV
Zespół rekonstrukcji immunologicznej
Gruźlica
Gorączka nieznanego pochodzenia
Profilaktyka poekspozycyjna zakażenia HIV
Choroby odkleszczowe
9. Hematologia i onkologia
Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)
Ostra białaczka szpikowa (AML)
Przewlekła białaczka limfatyczna (CLL)
Przewlekła białaczka szpikowa (CML)
Choroba Hodgkina (chłoniak Hodgkina)
Chłoniaki nieziarnicze (NHL)
Szpiczak mnogi i inne zaburzenia komórek plazmatycznych
Rak płuca
Rak jelita grubego
Rak gruczołu krokowego
Rak sutka
Nowotwory złośliwe ośrodkowego układu nerwowego
Stany nagłe w onkologii
· Zespół lizy guza (TLS)
· Zespół żyły głównej górnej (SVCS)
· Zewnątrzoponowy ucisk rdzenia kręgowego (ESCC)
· Przerzuty wewnątrzczaszkowe
Ocena niedokrwistości
Zaburzenia liczby i funkcji płytek krwi
Zaburzenia krzepnięcia
Toksyczność powszechnie stosowanych chemioterapeutyków
Reakcje poprzetoczeniowe
Zespoły mielodysplastyczne i mieloproliferacyjne
· Zespół mielodysplastyczny (MDS)
· Przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne (CMPDs)
Dodatki
I. Wybiórcze diagnostyki różnicowe dla często spotykanych objawów przedmiotowych i podmiotowych
II. Najczęściej spotykane wzory
Skorowidz

Książka

  • ISBN: 

    978-83-200-3644-2

  • Autor: 

    Jason N. Katz,Chetan B. Patel,M.Kamran Aslam

  • Redaktor: 

    Franciszek Kokot

Inne tytuły z tej serii: