Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Andrzej Steciwko
Waga produktu: 0.400 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Continuo


Redukcja ryzyka w diagnozie i leczeniu przez podnoszenie poziomu wiedzy i doświadczenia pracowników ochrony zdrowia

Reducing diagnosis and treatment risks by leveraging knowledge and practices of health care professionals


Wrocław 2008, wyd. 1, format 165 x 235, objętość 198 str., oprawa miękka


Tom jest pokłosiem Międzynarodowej Konferencji

„Redukcja ryzyka w diagnozie i leczeniu poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i doświadczenia pracowników ochrony zdrowia” (Kliczków, 13–14.12.2007), wszystkie artykuły są w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Niniejszy tom w całości jest poświęcony zagadnieniom związanym ze specyfiką pracy lekarza rodzinnego w aspekcie wykorzystania narzędzi telemedycznych, szczególnie systemu RIGHT, i ich wpływu na przyszłościowe zmiany w modelu świadczeń medycznych i korzystania społeczeństwa z usług typu e-zdrowie.

System RIGHT jest inteligentnym elektronicznym systemem wspomagającym opiekę zdrowotną oferującym, w czasie rzeczywistym, personelowi medycznemu pomoc w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych i terapeutycznych. RIGHT rozwija opartą na semantyce infrastrukturę informacji zdrowotnych w odniesieniu do każdego pacjenta. Dostarcza lekarzom niezbędnych danych na temat historii choroby, odpowiednich wskazówek dotyczących leczenia, właściwych i aktualnych wyników badań, informacji o dostępnych usługach medycznych, technikach, lekach, ich działaniu oraz efektach ubocznych, może także zawierać opis doświadczeń z innych, podobnych przypadków, a także porady specjalistów.


Spis treści

Wprowadzenie w specyfikę pracy lekarza rodzinnego w aspekcie wykorzystania narzędzi telemedycznych w podyplomowym kształceniu ustawicznym oraz codziennej pracy lekarza rodzinnego;
Problemy diagnostyczne i terapeutyczne POChP w praktyce lekarza rodzinnego;
Zagadnienia diagnostyczne w realizacji skryningu raka szyjki macicy. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy;
Potrzeby społeczeństwa polskiego w zakresie korzystania z Internetu medycznego i usług zdrowotnych typu e-Health na tle innych krajów europejskich;
Projekty Europejskie zarządzania ryzykiem w opiece zdrowotnej: Doświadczenia projektu RIGHT;
Prezentacja programu RIGHT;
Projekt RIGHT – wstępna ocena użytkownika;
Wpływ wdrażania systemu RIGHT na zmiany modelu świadczeń medycznych;
Standardy i technologie IKT dla EHR;
Bezpieczeństwo i zgodność z wymogami ustawodawstwa w kontekście Systemów EHR;
Regionalne Centrum Informacji Medycznej;
Biznesowa prognoza dla systemu RIGHT

Contents:

Introduction to specific features of the family physician’s work regarding the use of tele-medical tools in post-graduate continuing medical education and the daily work of the family doctor;
Diagnostic and therapeutic problems regarding COPD in the family physician’s practice;
Diagnostic issues in execution of cervical cancer screening. Population-oriented program of prevention and early diagnosing of cervical cancer;
The needs of the Polish society concerning the use of medical Internet and e-Health services in the context of other European countries;
European research projects within risk management in healthcare: The experience of RIGHT project;
RIGHT Presentation;
RIGHT project – initial user evaluation;
Effects of implementing the RIGHT System, on changes in the medical services model;
ICT standards and technologies for HER;
EHR Systems security and conformity with requirements of the law;
Regional Medical Information Centre;
Business forecast for the RIGHT system

Książka

  • ISBN: 

    978-83-89629-83-8

  • Redaktor: 

    Andrzej Steciwko

aaa ssss

W okresie od 27.07 do 15.08
  jesteśmy na urlopie :)

 

Zamówienia przyjęte w tych
dniach 
zostaną wysłane
do Państwa po 15.08.