Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Dariusz Sołdacki
Waga produktu: 0.18 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: Termedia

Immunologia w diagramach autorstwa doktora Dariusza Sołdackiego to najnowsza pozycja naukowa Wydawnictwa Termedia.

W publikacji przedstawiono zarówno zagadnienia niedoboru odporności swoistej jak i nieswoistej.
Publikacja, w przejrzystych diagramach ukazuje m.in.

• Zaburzenia fagocytozy
• Niedobory układu dopełniacza
• Defekt ze zwiększoną wrażliwością na zakażenia mykobakteriami - MSMD
• Niedobór komórek dendrycznych
• Zaburzenia związane z mutacją TLR
• Choroby autozapalne
• Niedobory odporności B-komórkowej
• Niedobory odpowiedzi T-komórkowej
• Złożone niedobory odporności

Spis treści:

Część I
Niedobory odporności nieswoistej 7
1. Zaburzenia fagocytozy 11
Rycina 1. Przewlekła choroba ziarniniakowa
Rycina 2. Ciężka neutropenia wrodzona
Rycina 3. Neutropenia cykliczna
Rycina 4. Zespół Bartha
Rycina 5. Zespół Shwachmana-Diamonda
Rycina 6. Zespół Cohena
Rycina 7. Typ Clericuzio zaniku skóry z neutropenią
Rycina 8. Zaburzenia adhezji fagocytów:
– LAD-1
– LAD-2
– LAD-3
Rycina 9. Zaburzenia aktywacji fagocytów:
– defekt IRAK4 i MyD88
– zespół Papillon-Lefèvre
Rycina 10. Choroba magazynów glikogenu typu 1b (GS1b)
Rycina 11. MONOMAC (wild)
2. Niedobór układu dopełniacza 19
Rycina 12. Niedobór MLB
Rycina 13. Niedobór fikoliny 3 (FC3RN)
Rycina 14. Niedobór czynnika B
Rycina 15. Niedobór czynnika H
Rycina 16. Niedobór białka zależnego od czynnika H
Rycina 17. Niedobór czynnika D
Rycina 18. Niedobór czynnika P
Rycina 19. Niedobór czynnika I
Rycina 20. Niedobór C1INH (wrodzony obrzęk naczynioruchowy)
Rycina 21. Niedobór C1Q
Rycina 22. Niedobór C1r
Rycina 23. Niedobór C1s
Rycina 24. Niedobór składowej C2
Rycina 25. Niedobór składowej C3
Rycina 26. Niedobór składowej C4
Rycina 27. Niedobór składowych C5–C9
Rycina 28. Niedobór cząsteczki DAF
Rycina 29. Niedobór białka kofaktora błonowego (CD46)
3. Defekt ze zwiększoną wrażliwością na zakażenia mykobakteriami – 29
MSMD
Rycina 30. Defekt ze zwiększoną wrażliwością na zakażenia mykobakteriami –
MSMD
4. Niedobór komórek dendrytycznych 33
Rycina 31. Niedobór aktywności komórek dendrytycznych
5. Zaburzenia związane z mutacją TLR 37
Rycina 32. Zaburzenia związane z mutacją TLR
6. Inne zaburzenia odpowiedzi nieswoistej 41
Rycina 33. Zespół WHIM
Rycina 34. Epidermodysplazja verruciformis
Rycina 35. Herpetyczne zapalenie mózgu
Rycina 36. Zespół Ivemarka
7. Choroby autozapalne 45
Rycina 37. Rodzinna gorączka śródziemnomorska (familial Mediterranean fever –
FMF)
Rycina 38. Zespół nawracających gorączek związany z receptorem dla TNF (TNF
receptor associated periodic syndrome – TRAPS)
Rycina 39. PAPAS
Rycina 40. PFAPA
Rycina 41. Kriopirynopatie:
– zespół objawów zapalnych po ekspozycji na zimno (familial cold autoinflammatory
syndrome – FCAS)
– zespół Muckle'a-Wellsa
– przewlekły niemowlęcy zespół neurologiczno-skórno-stawowy (chronic infantile
neurological, cutaneous, and articular syndrome – CINCA)
Rycina 42. Zespół hiperimmunoglobulinemii D (hyper-immunoglobulin D syndrome –
HIDS)
Rycina 43. Niedobór antagonistów receptora interleukiny 1 (deficiency of interleukin-1
receptor antagonists – DIRA)
Część II
Niedobory odpowiedzi swoistej
1. Niedobory odporności B-komórkowej 53
Rycina 44. XLA (agammaglobulinemia Brutona)
Rycina 45. Agammaglobulinemia dziedziczona autosomalnie recesywnie
(non-Bruton’s agammaglobulinemia – NBA)
Rycina 46. Przejściowa hipogammaglobulinemia małych dzieci (THI)
Rycina 47. Pospolity zmienny niedobór odporności (common variable immunodeficiency – CVID)
Rycina 48. Niedobór podklas IgG
Rycina 49. Izolowany niedobór IgA
Rycina 50. Niedobór IgA z niedoborem podklasy IgG
Rycina 51. Niedobór specyficznych przeciwciał przeciwpolisacharydowych (specific
polysaccharide antibody deficiency – SPAD)
Rycina 52. Defekty w rekombinacji przełączania klas przeciwciał (CSR)
Rycina 53. Selektywny niedobór IgM
Rycina 54. Grasiczak z niedoborem odporności
2. Niedobory odpowiedzi T-komórkowej 63
Rycina 55. Niedobór CD8
Rycina 56. Selektywny niedobór CD4
Rycina 57. Niedobór koroniny 1A
3. Złożone niedobory odporności 67
Ciężkie złożone niedobory odporności (SCID):
Rycina 58A. Ciężkie złożone niedobory odporności – przekazywanie sygnału
cytokinowego
Rycina 58B. Ciężkie złożone niedobory odporności – rearanżacja VDJ
Rycina 58C. Ciężkie złożone niedobory odporności – metabolizm nukleotydów
Rycina 58D. Ciężkie złożone niedobory odporności – NUDE SCID
Rycina 59. Niedobór HLA klasy I („zespół nagich limfocytów”)
Rycina 60. Niedobór HLA klasy II
Złożone niedobory odporności związane z typowymi cechami fenotypowymi –
w tym zaburzenia naprawy DNA:
Rycina 61A. Złożone niedobory odporności związane z typowymi cechami
fenotypowymi, w tym zaburzenia naprawy DNA: ataksja-teleangiektazja
Rycina 61B. Złożone niedobory odporności związane z typowymi cechami
fenotypowymi, w tym zaburzenia naprawy DNA – zespół Nijmegen
Rycina 61C. Złożone niedobory odporności związane z typowymi cechami
fenotypowymi, w tym zaburzenia naprawy DNA – zespół Blooma
Rycina 61D. Złożone niedobory odporności związane z typowymi cechami
fenotypowymi, w tym zaburzenia naprawy DNA – zespół DiGeorge’a
Rycina 61E. Złożone niedobory odporności związane z typowymi cechami
fenotypowymi, w tym zaburzenia naprawy DNA – zespół zespół Wiskotta-Aldricha
Rycina 61F. Złożone niedobory odporności związane z typowymi cechami
fenotypowymi, w tym zaburzenia naprawy DNA – HIES (hyper-IgE syndrome)
Rycina 61G. Złożone niedobory odporności związane z typowymi cechami
fenotypowymi, w tym zaburzenia naprawy DNA – hipoplazja chrząstek i włosów
Rycina 61H. Złożone niedobory odporności związane z typowymi cechami
fenotypowymi, w tym zaburzenia naprawy DNA – dyskeratoza wrodzona
Rycina 61I. Złożone niedobory odporności związane z typowymi cechami
fenotypowymi, w tym zaburzenia naprawy DNA – zespól Hoyeraala-Hreidarssona
Rycina 61J. Złożone niedobory odporności związane z typowymi cechami
fenotypowymi, w tym zaburzenia naprawy DNA – ICF
Rycina 61K. Złożone niedobory odporności związane z typowymi cechami
fenotypowymi, w tym zaburzenia naprawy DNA – Xeroderma pigmentosum
Rycina 61L. Złożone niedobory odporności związane z typowymi cechami
fenotypowymi, w tym zaburzenia naprawy DNA – zespół Nethertona
Rycina 61Ł. Złożone niedobory odporności związane z typowymi cechami
fenotypowymi, w tym zaburzenia naprawy DNA – choroba Schimkego
Rycina 61M. Złożone niedobory odporności związane z typowymi cechami
fenotypowymi, w tym zaburzenia naprawy DNA – zespół Seckela
4. Fenokopie wrodzonych niedoborów odporności 79
Rycina 62. Wczesna postać nieswoistego zapalenia jelit (inflammatory bowel
disease – IBD)
Dysregulacja układu odpornościowego:
Rycina 63A. Dysregulacja układu odpornościowego – APS1/APECED
Rycina 63B. Dysregulacja układu odpornościowego – wczesna postać choroby
autoimmunizacyjnej
Rycina 63C. Dysregulacja układu odpornościowego – rodzinny zespół
hemofagolimfohistiocytowy
Rycina 63C1. Dysregulacja układu odpornościowego – zaburzenia apoptozy:
zespół IPEX
Rycina 63C2. Dysregulacja układu odpornościowego – zaburzenia apoptozy:
IPEX-syndrome
Rycina 63C
3. Dysregulacja układu odpornościowego – zaburzenia apoptozy: ALPS
Rycina 63C
4. Dysregulacja układu odpornościowego – zaburzenia apoptozy:
ALPS-like-syndrome
Rycina 63C
5. Dysregulacja układu odpornościowego – zaburzenia apoptozy: XLP
Rycina 63D. Dysregulacja układu odpornościowego – zespół Chediaka-Higashiego
Rycina 63E. Dysregulacja układu odpornościowego – zespół Griscellego typu 2
Rycina 63G. Dysregulacja układu odpornościowego – częsciowy albinizm
i niedobór odporności
Rycina 63H. Dysregulacja układu odpornościowego – zespół Hermansky'ego-Pudlaka
typu 2
Rycina 64. Nabyty obrzęk naczynioruchowy
Rycina 65. Przewlekła kandydoza skórno-śluzówkowa (CMC)
5. Niesklasyfikowane niedobory odporności 89

Parametry

 • Tytuł: 

  Immunologia w diagramach

 • ISBN: 

  9788379883486

 • Autor: 

  Dariusz Sołdacki

 • Rok wydania: 

  2020

 • Numer wydania: 

  1

 • Liczba stron: 

  92

 • Szerokość produktu: 

  14.5

 • Wysokość produktu: 

  20.5

 • Okładka: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...