Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Izabela Uchmanowicz ,Joanna Rosińczuk-Tonderys
Waga produktu: 0.800 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: MedPharm POLSKA

Wrocław 2012, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 390 str., oprawa miekka

Problemy opieki nad chorym przewlekle to wielotematyczne opracowanie związane z analizą stanów emocjonalnych, jak i adaptacją pacjenta do gorszej jakości życia w wybranych chorobach przewlekłych.

W pracy wyodrębniono podrozdziały związane z chorobami ośrodkowego układu nerwowego, schorzeniami układu krążenia, przebytymi urazami, chorobami nowotworowymi oraz cukrzycą i przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Dokonano omówienia ograniczeń fizycznychi psychicznych u pacjentów po amputacjach kończyn. Ograniczenia ruchowe u pacjentów są przyczyną stresu, który negatywnie oddziaływuje na procesy odpornościowe organizmu oraz jest przyczyną zaburzeń krążeniowo-oddechowych. Istotnym zagadnieniem u przewlekle chorych jest adaptacja organizmu do stanu ograniczenia ruchomości zmniejszająca wydolność szeregu układów i prowadząca do schorzeń następczych. Istotnym zagadnieniem są przewlekłe choroby sercowo-naczyniowe. Ważne jest również dokonanie analizy jakości życia pacjentów po kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i dokonanie analizy rozwoju chorób układu krążenia.  W rozdziale dotyczącym schorzeń ośrodkowego układu nerwowego omówiono rolę pielęgniarki

w opiece nad chorymi z bólem przewlekłym czy udarem krwotocznym mózgu. Poruszony został problem bezdechu sennego czy postępowania w POCHP oraz opieki nad chorym z astmą oskrzelową.
Podjęte przez autorów tematy są aktualne i wychodzą naprzeciw narastąjacemu problemowi jakości życia i opieki nad chorym przewlekle.

Na szczególne podkreślenie zasługuje forma monografii stanowiąca kompendium najnowszej wiedzy pielęgniarskiej dotyczącej postępowania w zróżnicowanych chorobach przewlekłych

Spis treści

1. Ryzyko rozwoju chorób układu krążenia na Dolnym Śląsku
2. Parametry antropometryczne, kliniczne i biochemiczne w ocenie stanu zdrowia wybranej grupy studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu
3. Wpływ amputacji kończyn na zaburzenia snu
4. Analiza wpływu palenia tytoniu na powikłania pooperacyjne u chorych operowanych z powodu raka płuca
5. Postawy społeczne pielęgniarek wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie
6. Obturacyjny bezdech senny - czy jest już Twoim problemem?
7. Funkcje pielęgniarki w realizacji potrzeb pacjenta terminalnie chorego
8. Przydatność wybranych form terapeutycznych w rehabilitacji dziecka z autyzmem
9. Przygotowanie studentów na kierunku pielęgniarstwo do profilaktyki i opieki nad chorym na astmę oskrzelową
10. Pielęgnacja pacjenta nieprzytomnego po krwotocznym udarze mózgu
11. Monitoring domowy - kontrola wszczepionych kardiowerterów-defibrylatorów serca przez Internet
12. Jakość życia pacjentów operowanych z powodu zaćmy
13. Jakość życia pacjentów z bólem przewlekłym
14. Jakość życia pacjentów z chorobami urologicznymi i współistniejącą cukrzycą typu 2
15. Wczesne działania profilaktyczne-skuteczną metodą zapobiegania chorobom układu krążenia
16. Wiedza o czynnikach ryzyka choroby niedokrwiennej serca -rola pielęgniarki
17. Funkcje pielęgniarki w realizacji potrzeb pacjenta terminalnie chorego
18. Obraz pacjenta w wieku starszym w opinii pielęgniarek a źródła problemów pielęgnacyjnych
19. Problemy napotykane przez chorych z afazją
20. Postrzeganie choroby wśród pacjentów chorych na astmę
21. Wiedza pacjentów po implantacji stymulatora serca
22. Objawy uboczne chemioterapii raka jajnika
23. Analiza predyktorów, które wpływają na ocenę jakości życia po kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej
24. Ocena poziomu wiedzy pacjentów z POChP na temat istoty, czynników ryzyka i sposobów łagodzenia objawów
25. Udział chorych w farmakologicznym leczeniu nadciśnienia tętniczego - różnica płci
26. Problemy opiekuńcze nad osobą z chorobą Parkinsona
27.Ocena poziomu wiedzy wybranych grup kobiet na temat menopauzy
28. Porównanie jakości życia pacjentów leczonych metodą nerkozastępczą w zależności od zastosowanej terapii
29. Światło spolaryzowane w leczeniu ran przewlekłych - przegląd piśmiennictwa
30. Wielkie problemy geriatryczne - upadki. Standard opieki nad pacjentem geriatrycznym zagrożonym upadkami
31. Wpływ wysokich stężeń flufenazyny na funkcję transportową glikoproteiny P i na żywotność limfocytów uszkodzonych genotoksycznie in vitro
32. Stała stymulacja serca u młodzieży. Analiza subiektywnej oceny jakości życia pacjentów na podstawie badań własnych
33. Znaczenie edukacji zdrowotnej w jakości życia chorych na cukrzycę typu 2 - przegląd badań

Książka

  • ISBN: 

    978-83-62283-96-5

  • Redaktor: 

    Izabela Uchmanowicz ,Joanna Rosińczuk-Tonderys

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...