Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Red. Helen E Turner, Richard Eastell, Ashley Grossman, Przemysław Witek, Wioleta Respondek
Waga produktu: 2 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawca: Medipage

Podręcznik zawiera bogaty zasób doświadczeń, zaleceń i wytycznych, zgromadzonych przez międzynarodowy zespół ekspertów w dziedzinie endokrynologii. Omawiane choroby endokrynne uporządkowano w przystępny sposób, co ułatwia odnalezienie poszukiwanych informacji. Przedstawienie anatomii i fizjologii poszczególnych gruczołów dokrewnych, ich schorzeń oraz towarzyszących im objawów umożliwia klinicyście ustalenie właściwego rozpoznania. W czytelnych protokołach opisano postępowanie w codziennej praktyce endokrynologicznej oraz podejście do przewlekłych chorób endokrynnych. Podkreślono również rolę pielęgniarek endokrynologicznych i dietetyków w prowadzeniu pacjentów.

Oksfordzki podręcznik endokrynologii może być przydatny dla endokrynologów na każdym etapie kształcenia, jak i już praktykujących, a także dla lekarzy innych specjalności: chirurgii endokrynologicznej, onkologii, ginekologii i pediatrii.

Spis treści:

1 Podstawy endokrynologii 1
1.1 Hormony, receptory i sygnalizacja 2
1.2 Diagnostyka hormonalna: metodyka badań laboratoryjnych 5
1.3 Diagnostyka hormonalna: białka wiążące hormony 12
1.4 Diagnostyka hormonalna: materiał biologiczny do badań 14
1.5 Autoimmunizacja i układ hormonalny 16
1.6 Genetyczne uwarunkowania chorób endokrynnych 22
1.7 Wpływ czynników geograficznych i etnicznych na choroby układu dokrewnego 28
2 Choroby tarczycy 32
2.1 Fizjologia 33
2.2 Diagnostyka chorób tarczycy 39
2.3 Badania obrazowe w diagnostyce chorób tarczycy 47
2.4 Podstawowe zasady diagnostyki zaburzeń funkcji tarczycy 51
2.5 Nadczynność tarczycy 54
2.6 Zapalenia tarczycy 65
2.7 Niedoczynność tarczycy 70
2.8 Choroba guzkowa tarczycy i rak tarczycy 76
3 Przysadka 81
3.1 Anatomia i fizjologia 82
3.2 Badania genetyczne w gruczolakach przysadki 86
3.3 Diagnostyka obrazowa i lokalizacyjna w chorobach przysadki 94
3.4 Podstawowe zasady diagnostyki chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego 99
3.5 Guzy prolaktynowe (prolaktynoma) 108
3.6 Akromegalia 112
3.7 Choroba Cushinga 116
3.8 Nieczynne hormonalnie gruczolaki przysadki 120
3.9 Gruczolaki gonadotropowe (gonadotropinoma) 125
3.10 Gruczolaki tyreotropowe (tyreotropinoma) 128
3.11 Incydentaloma przysadki 131
3.12 Rak przysadki 134
3.13 Czaszkogardlak i torbiele okolicy siodła tureckiego 136
3.14 Udar przysadki 141
3.15 Leczenie chirurgiczne 145
3.16 Radioterapia przysadki 151
3.17 Inne zmiany okolicy okołosiodłowej 154
4 Tylny płat przysadki 162
4.1 Moczówka prosta 163
4.2 Hiponatremia 166
4.3 Zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego 170
4.4 Choroby związane z zaburzeniami czynności podwzgórza 172
5 Szyszynka 173
5.1 Melatonina i guzy szyszynki 174
6 Nadnercza 178
6.1 Anatomia i fizjologia 179
6.2 Badania laboratoryjne w chorobach nadnerczy 186
6.3 Diagnostyka obrazowa w chorobach nadnerczy 195
6.4 Pierwotny hiperaldosteronizm 207
6.5 Nadciśnienie tętnicze związane z nadmiarem mineralokortykosteroidów 216
6.6 Zespół Liddle’a 222
6.7 Zespoły Barttera i Gitelmana 224
6.8 Zespół Cushinga i autonomiczne wydzielanie kortyzolu 228
6.9 Incydentaloma nadnercza 235
6.10 Rak kory nadnercza 240
6.11 Choroba Addisona 243
6.12 Leczenie substytucyjne glikokortykosteroidami 246
6.13 Autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe 249
6.14 Guz chromochłonny 254
6.15 Leczenie operacyjne w chorobach nadnerczy 265
7 Jajniki i żeński układ rozrodczy 269
7.1 Anatomia i fizjologia 270
7.2 Wywiad i badanie przedmiotowe 273
7.3 Badania obrazowe guzów jajnika czynnych hormonalnie 276
7.4 Zespół policystycznych jajników 283
7.5 Wrodzony przerost nadnerczy 293
7.6 Guzy wydzielające androgeny 298
7.7 Przedwczesne wygasanie czynności jajników 303
7.8 Zespół Turnera 306
7.9 Menopauza 310
8 Jądra i męski układ rozrodczy 316
8.1 Anatomia i fizjologia 317
8.2 Diagnostyka 322
8.3 Hipogonadyzm pierwotny 329
8.4 Hipogonadyzm wtórny 334
8.5 Zaburzenia wzwodu 340
8.6 Ginekomastia 345
9 Płeć i płodność 349
9.1 Zaburzenia rozwoju płci 350
9.2 Dysforia płciowa 364
9.3 Niepłodność u kobiet i mężczyzn 367
10 Zaburzenia endokrynne w ciąży 379
10.1 Zaburzenia czynności tarczycy w ciąży 380
10.2 Choroby nadnerczy w ciąży 390
10.3 Gruczolaki przysadki w ciąży 396
11 Gospodarka wapniowo-fosforanowa 398
11.1 Anatomia i fizjologia 399
11.2 Diagnostyka 406
11.3 Hiperkalcemia 414
11.4 Dziedziczna pierwotna nadczynność przytarczyc 420
11.5 Hipokalcemia 424
11.6 Zaburzenia homeostazy fosforanowej: hipofosfatemia, w tym krzywica hipofosfatemiczna
sprzężona z chromosomem X 429
11.7 Zaburzenia homeostazy fosforanowej: hiperfosfatemia, w tym kalcynoza guzowata 433
11.8 Zaburzenia homeostazy fosforanowej: mineralne i kostne powikłania przewlekłej choroby nerek 435
12 Choroby metaboliczne kości 438
12.1 Anatomia i fizjologia kości 439
12.2 Diagnostyka chorób metabolicznych kości: biochemiczne markery obrotu kostnego 442
12.3 Diagnostyka chorób metabolicznych kości: densytometria 444
12.4 Diagnostyka chorób metabolicznych kości: badania obrazowe 447
12.5 Diagnostyka chorób metabolicznych kości: biopsja 449
12.6 Osteoporoza 450
12.7 Choroby przebiegające z ogniskowymi zmianami kostnymi 457
12.8 Wrodzona łamliwość kości 466
12.9 Stwardniające choroby kości 472
12.10 Postępujące kostniejące zapalenie mięśni 476
13 Endokrynologia onkologiczna i zaburzenia
neuroendokrynne 477
13.1 Podstawowe wiadomości o nowotworach neuroendokrynnych 478
13.2 Diagnostyka obrazowa nowotworów neuroendokrynnych 480
13.3 Guzy neuroendokrynne jelita cienkiego 486
13.4 Guzy insulinowe trzustki (insulinoma) 495
13.5 Guzy gastrynowe (gastrinoma) 498
13.6 Guzy glukagonowe (glukagonoma) 500
13.7 Guzy wydzielające VIP (VIPoma) 501
13.8 Guzy somatostatynowe (somatostatinoma) 503
13.9 Ektopowe wydzielanie hormonów 504
13.10 Zaburzenia endokrynne po chemio- i radioterapii 510
14 Choroby endokrynne uwarunkowane genetycznie i zespoły mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych 516
14.1 Zespół McCune’a-Albrighta 517
14.2 Guzy gruczołów dokrewnych w nerwiakowłókniakowatości typu 1 520
14.3 Choroba von Hippla-Lindaua 522
14.4 Zespół Carneya 525
14.5 Zespół Cowden 530
14.6 Zespół POEMS 533
14.7 Zespół mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych typu 1 536
14.8 Zespoły mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych typu 2 i 4 539
15 Zaburzenia metaboliczne w endokrynologii 543
15.1 Hipoglikemia 544
15.2 Otyłość 549
15.3 Jadłowstręt psychiczny 555
15.4 Endokrynologia w sporcie 557
15.5 Objawy kliniczne o możliwym podłożu endokrynnym 561
16 Zespoły oporności na hormony 566
16.1 Zespoły oporności na hormony tarczycy 567
16.2 Zespół niewrażliwości na androgeny 571
16.3 Pierwotna uogólniona oporność na glikokortykosteroidy (zespół Chrousosa) 575
16.4 Zespoły niewrażliwości na hormon adrenokortykotropowy 578
16.5 Oporność tkanek docelowych na aldosteron 583
17 Zaburzenia endokrynne okresu dorastania i wieku podeszłego 585
17.1 Endokrynologia okresu dorastania 586
17.2 Endokrynologia wieku podeszłego 592
18 Diagnostyka laboratoryjna oraz opieka pielęgniarska i dietetyczna w endokrynologii 595
18.1 Badania laboratoryjne w diagnostyce endokrynologicznej 596
18.2 Opieka pielęgniarska w endokrynologii 600
18.3 Opieka dietetyczna w endokrynologii 603
19 Zalecenia i materiały edukacyjne dla pacjentów 608
19.1 Schematy dydaktyczne dla pacjentów 609
19.2 Osteoporoza 612
19.3 Genetyka kliniczna 613
19.4 Metody wsparcia, praktyczne porady i źródła informacji dla pacjentów 620
20 Wybrane algorytmy postępowania w endokrynologii 622
20.1 Subkliniczna nadczynność tarczycy 623
20.2 Zróżnicowany rak tarczycy – zasady monitoringu 625
20.3 Leczenie hormonem wzrostu 629
20.4 Postępowanie w guzach przysadki 632
20.5 Osteoporoza 636
20.6 Autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe 638
20.7 Hiperglikemia 641
20.8 Hiperlipidemia 644
20.9 Nadciśnienie tętnicze 652
Indeks 655

Parametry

 • Tytuł: 

  Oksfordzki podręcznik endokrynologii

 • ISBN: 

  9788366632370

 • Autor: 

  Red. Helen E Turner, Richard Eastell, Ashley Grossman

 • Redaktor: 

  Przemysław Witek, Wioleta Respondek

 • Rok wydania: 

  2022

 • Numer wydania: 

  1

 • Liczba stron: 

  704

 • Szerokość produktu: 

  17,5

 • Wysokość produktu: 

  25

 • Okładka: 

  twarda

Inne tytuły z tej serii: