Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Pawlak Piotr,
Waga produktu: 0.360 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Impuls

Publikacja poświęcona jest problematyce funkcjonowania dzieci z ADHD oraz ich rodzin. Przedstawiono w niej interdyscyplinarne spojrzenie na istotę zaburzenia w odniesieniu do najnowszych koncepcji biologicznych, psychologicznych i pedagogicznych. Poruszono najważniejsze zagadnienia dotyczące etiologii, symptomatologii, a także wsparcia i terapii dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Rozważania na temat rodziny podjęto w ujęciu systemowym, zakładającym wzajemność wpływów wszystkich członków stanowiących system rodzinny. Na podstawie przeprowadzonych badań nakreślono warunki wychowawcze typowe dla rodzin z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. Wyodrębniono charakterystyczne cechy funkcjonowania społecznego, edukacyjnego oraz emocjonalnego dzieci z ADHD, a także podjęto próbę zdiagnozowania sytuacji psychospołecznej ich rodzeństwa. Zebrany materiał umożliwił także przybliżenie czynników wpływających na relacje między rodzeństwem. Dzięki przyjęciu takiej perspektywy badawczej podkreślono znaczenie problemów każdego członka rodziny, w której wychowywane jest dziecko z dysfunkcją.
Praca jest interesującym, opartym o badania autorskie źródłem do wykorzystania zarówno przez teoretyków i praktyków podejmujących działania mające na celu wspieranie procesu terapeutycznego dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami w rozwoju

Spis treści

Rozdział 1
Wybrane zagadnienia dotyczące ADHD
1.1. Syndrom ADHD w kontekście problemu definiowania zaburzeń
psychicznych    
1.2. Przedstawienie wybranych definicji i istoty psychologicznej zaburzenia     
1.3. Przegląd koncepcji etiologii ADHD    
1.4. Wpływ czynników środowiskowych na nasilenie objawów ADHD    
1.5. Przyczyny ADHD w świetle najnowszych badań biomedycznych    
1.6. Symptomy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi    
1.6.1. Objawy osiowe występujące w ADHD    
1.6.2. Funkcjonowanie dziecka z ADHD    
1.6.3. Wtórne problemy osób z ADHD    
1.6.4. Syndrom ADHD a specyficzne trudności w uczeniu się    
1.6.5. Obraz ADHD w zależności od wieku    
1.7. Różnicowanie i proces diagnozy    
1.8. Formy terapii stosowane wobec dzieci z zespołem nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi    
1.8.1. Terapie medyczne    
1.8.2. Pedagogiczne formy pomocy dziecku z ADHD    
1.8.3. Psychoterapia dzieci z ADHD    

Rozdział 2
Dziecko z ADHD w systemie rodzinnym
2.1. Rodzina jako grupa, instytucja społeczna i proces    
2.2. Dziecko z dysfunkcją w systemie rodzinnym    
2.3. Sytuacja rodzeństwa w rodzinie z dzieckiem z dysfunkcją 
Rozdział 3
Metodologia badań własnych
3.1. Cel badań, problemy i hipotezy badawcze   
3.2. Metody, techniki, narzędzia badawcze oraz zastosowane statystyki 
3.3. Dobór próby i teren badań   
3.4. Organizacja badań   
3.5. Opis struktury badanych rodzin   

Rozdział 4
Wyniki badań własnych
4.1. Przebieg rozwoju i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne
dzieci z ADHD   
4.1.1. Opis wybranych przypadków   
4.1.2. Rozwój wczesnodziecięcy dzieci z ADHD   
4.1.3. Osiągnięcia edukacyjne dzieci z ADHD w okresie
nauczania początkowego   
4.1.4. Zachowanie dzieci z ADHD w szkole   
4.2. Postawy rodzicielskie i umiejętności wychowawcze rodziców
dzieci z ADHD   
4.3. Cechy charakterystyczne funkcjonowania psychospołecznego rodzeństwa
dzieci z ADHD 
4.3.1. Poczucie sensu życia rodzeństwa dzieci z ADHD   
4.3.2. Poziom poczucia bezpieczeństwa rodzeństwa dzieci z ADHD   
4.3.3. Percepcja własnej przyszłości rodzeństwa dzieci z ADHD 
4.3.4. System wartości rodzeństwa dzieci z ADHD   
4.4. Relacje interpersonalne w rodzinie   
4.4.1. Atmosfera życia rodzinnego   
4.4.2. Relacje małżeńskie   
4.4.3. Relacje między rodzeństwem dzieci z ADHD a rodzicami   
4.4.4. Relacje między dziećmi z ADHD a ich rodzeństwem 

Książka

 • ISBN: 

  978-83-7850-991-2

 • Autor: 

  Pawlak Piotr

 • Rok wydania: 

  2016

 • Format: 

  160x240

 • Liczba stron: 

  278

 • Oprawa: 

  Miękka

Inne tytuły z tej serii: