Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: L. Pecorino
Waga produktu: 1.04 kg
Wysyłka od: 5.99 PLN

Wykorzystując cechy charakterystyczne nowotworu jako punkt wyjścia, w podręczniku przeanalizowano mechanizmy komórkowe i molekularne leżące u podstaw transformacji komórek w komórki rakowe. Każdy rozdział, oprócz omówienia podstaw teoretycznych, zawiera informacje, w jaki sposób można bezpośrednio wykorzystać tę wiedzę do opracowywania nowych sposobów leczenia, w tym terapii celowanych. Podręcznik Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej przeznaczony jest dla studentów medycyny, biologii i kierunków pokrewnych oraz lekarzy i pracowników przemysłu farmaceutycznego zainteresowanych sposobami przełożenia wiedzy teoretycznej na nowe możliwości walki z chorobą.

Spis treści:

PRZEDMOWA vi
PODZIĘKOWANIA x
1 Wprowadzenie 1
1.1 Czym jest nowotwór? 2
1.2 Dowody wskazujące na to, że nowotwór jest chorobą genomu na poziomie
komórkowym 5
1.3 Czynniki sprzyjające kancerogenezie u ludzi 11
1.4 Zasady konwencjonalnych terapii przeciwnowotworowych 15
1.5 Badania kliniczne 17
1.6 Znaczenie celów molekularnych w terapiach przeciwnowotworowych 18
2 Struktura i stabilność DNA: mutacje oraz ich naprawa 24
2.1 Dwie części struktury genu: region regulatorowy i region kodujący 25
2.2 Mutacje 26
2.3 Czynniki kancerogenne 29
2.4 Naprawa DNA i predyspozycje do powstawania nowotworów 42
Strategie terapeutyczne 46
2.5 Terapie konwencjonalne: chemioterapia i radioterapia 46
2.6 Strategie ukierunkowane na szlaki naprawy DNA 52
3 Regulacja ekspresji genów 56
3.1 Czynniki transkrypcyjne i regulacja transkrypcji 57
3.2 Struktura chromatyny 63
3.3 Epigenetyczna regulacja transkrypcji 65
3.4 Dowód na rolę epigenetyki w kancerogenezie 68
3.5 Długie, niekodujące RNA 71
3.6 MikroRNA (miRNA) i regulacja ekspresji mRNA 72
3.7 Telomery i telomeraza 73
Strategie terapeutyczne 77
3.8 Leki epigenomowe i histonomowe 77
3.9 Zastosowanie niekodujących RNA w diagnostyce 78
3.10 Inhibitory telomerazy 79
4 Onkogeny i przekazywanie sygnałów czynników wzrostu 83
4.1 Ważny paradygmat: przekazywanie sygnałów czynników wzrostu 84
4.2 Onkogeny 93
Strategie terapeutyczne 101
4.3 Kinazy jako cele terapeutyczne 101
5 Cykl komórkowy 114
5.1 Cykliny i kinazy cyklinozależne (cdk) 115
5.2 Mechanizmy regulacji cdk 118
5.3 Przejście przez punkt kontrolny G1 120
5.4 Punkt kontrolny G2 122
5.5 Punkt kontrolny mitozy 123
5.6 Cykl komórkowy a nowotwory 125
Strategie terapeutyczne 128
5.7 Inhibitory kinaz cyklinozależnych 128
5.8 Inne kinazy cyklu komórkowego stanowiące cel
strategii przeciwnowotworowych 129
5.9 Inhibitory wrzeciona mitotycznego 130
6 Hamowanie wzrostu i geny supresorowe nowotworów 134
6.1 Definicje genów supresorowych nowotworów 135
6.2 Gen retinoblastoma 140
6.3 Mutacje w szlaku RB a nowotwory złośliwe 141
6.4 Szlak p53 141
6.5 Mutacje w szlaku p53 a nowotwory złośliwe 150
6.6 Oddziaływanie produktów białkowych wirusów DNA z RB i p53 152
Strategie terapeutyczne 154
6.7 Strategie ukierunkowane na szlak p53 154
7 Apoptoza 162
7.1 Mechanizmy molekularne apoptozy 164
7.2 Apoptoza a nowotwór 173
7.3 Apoptoza i chemioterapia 177
Strategie terapeutyczne 178
7.4 Leki proapoptotyczne 178
8 Nowotworowe komórki macierzyste oraz regulacja szlaków
samoodnowy i różnicowania komórek (ze szczególnym
uwzględnieniem raka jelita grubego i białaczek) 186
8.1 Nowotworowe komórki macierzyste 188
8.2 Regulacja różnicowania przez ekspresję genów 199
Strategie terapeutyczne 204
8.3 Inhibitory szlaku Wnt 206
8.4 Inhibitory szlaku Hh 207
8.5 Inhibitory białek PcG 208
8.6 Białaczka i terapie polegające na różnicowaniu komórek 209
9 Przerzuty nowotworowe 214
9.1 Jak rozprzestrzeniają się nowotwory? 215
9.2 Proces tworzenia przerzutów nowotworowych 216
9.3 Inwazja i przejście nabłonkowo-mezenchymalne 217
9.4 Inwazja naczyń 222
9.5 Transport 223
9.6 Wynaczynienie 223
9.7 Tworzenie ogniska przerzutu (kolonizacja przerzutu) 225
Strategie terapeutyczne 229
9.8 Inhibitory metaloproteinaz (MPI) 230
9.9 Strategie ukierunkowane na przywrócenie aktywności
genów supresorowych 230
9.10 Terapie zapobiegające tworzeniu przerzutów nowotworowych 232
10 Angiogeneza 237
10.1 Przełącznik angiogenny 238
10.2 Zachowanie komórek podczas procesu „kiełkowania” angiogennego 243
10.3 Inne sposoby neowaskularyzacji nowotworowej 244
Strategie terapeutyczne 245
10.4 Terapia antyangiogenna 245
10.5 Destrukcja sieci naczyniowych z wykorzystaniem czynników
uszkadzających naczynia 250
11 Wpływ składników odżywczych i hormonów na genom 255
11.1 Wprowadzenie do tematu żywności i nowotworów 255
11.2 Czynniki przyczynowe 257
11.3 Czynniki prewencyjne: mikroelementy z owoców i warzyw 263
11.4 Przeprogramowanie metabolizmu energetycznego w komórkach
nowotworowych – niezwykła cecha 268
11.5 Polimorfizm genetyczny a dieta 272
11.6 Witamina D: składnik diety niezbędny do prawidłowego działania
hormonów 273
11.7 Hormony i nowotwór 275
Strategie terapeutyczne 279
11.8 Żywność ulepszona i suplementy diety dla chemioprewencji 279
11.9 Leki ukierunkowane na szlaki energetyczne 280
11.10 Leki ukierunkowane na estrogen 281
12 Immunologia i immunoterapia nowotworów 287
12.1 Limfocyty: komórki B i T 288
12.2 Rola układu immunologicznego w supresji nowotworów 290
12.3 Immunologiczne punkty kontrolne 292
12.4 Immunoedycja i promocja nowotworów 294
12.5 Mechanizmy unikania zniszczenia przez układ immunologiczny 296
Strategie terapeutyczne 297
12.6 Przeciwciała terapeutyczne 297
12.7 Szczepionki przeciwnowotworowe 298
12.8 Blokowanie immunologicznych punktów kontrolnych 305
12.9 Adoptywny transfer limfocytów T, zmodyfikowane receptory limfocytów T
i chimeryczne receptory antygenowe 307
12.10 Wirusy onkolityczne i wirusoterapia 309
13 Czynniki zakaźne i stan zapalny 313
13.1 Identyfikacja czynników zakaźnych jako kancerogenów 314
13.2 Stan zapalny a nowotwór 321
Strategie terapeutyczne 329
13.3 Narodowy program szczepień przeciwko wirusowi zapalenia wątroby
typu B na Tajwanie 329
13.4 Eliminacja H. pylori i jej wpływ na zapobieganie rakowi żołądka 330
13.5 Szczepionki przeciwnowotworowe w prewencji raka szyjki macicy 330
13.6 Hamowanie stanu zapalnego 332
14 Technologia a rozwój leków i diagnostyki 338
14.1 Mikromacierze i profilowanie ekspresji genów 339
14.2 Analiza biomarkerów w celach diagnostycznych i prognostycznych 342
14.3 Badanie funkcji genów za pomocą CRISPR-Cas9 343
14.4 Obrazowanie 345
14.5 Nanotechnologia nowotworowa 346
14.6 Strategie opracowywania nowych leków 348
14.7 Opracowanie imatynibu 352
14.8 Leki drugiej i trzeciej generacji 353
14.9 Poprawa projektowania badań klinicznych 356
14.10 Medycyna spersonalizowana i bioinformatyka 359
14.11 Czy dokonujemy postępu? 361
ZAŁĄCZNIK 1: REGULACJA CYKLU KOMÓRKOWEGO 367
SŁOWNICZEK 368
SKOROWIDZ 377

Książka

 • ISBN: 

  978-83-66067-10-3

 • Autor: 

  L. Pecorino

 • Redaktor: 

  Dzięgiel P. , Marszałek A

 • Wydanie: 

  4

 • Rok wydania: 

  2018

 • Format: 

  195 x 245

 • Liczba stron: 

  408

 • Oprawa: 

  miękka

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...