Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Bronisława Dymara
Waga produktu: 0.280 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: Impuls

Kraków 2010,  wyd. 2, format 165 x 235, objętość 196 str., oprawa miękka

Jest piątą pozycją serii Nauczyciele-Nauczycielom. Składa się z dwóch głównych części: języka jako wartości w kształceniu dziecka w domu i w szkole, dziecka w szkole. Pokazuje konieczność zainteresowania się nauczyciela środowiskowymi i cywilizacyjnymi uwarunkowaniami języka dziecka. Zwraca uwagę na metaforyczność i trafność uczniowskich obserwacji, które ukazują odrębność szkolnego języka dziecka i dystans wobec szkoły i nauczycieli. Podkreśla, że nauczyciele przedszkoli i klas młodszych mają obowiązek poznać język środowiskowy swoich uczniów, chronić go, a równocześnie rozwijać świadomość konieczności posługiwania się językiem ogólnonarodowym. Akcentuje nowe funkcje nauczyciela jako facylitatora, będącego zdolnym uprawiać kształcenie wyzwalające, uczące odpowiedzialności za własne cele i strategie działania. Druga część książki mówi o udziale uczniów w rozwoju samorządności szkoły i wychowaniu do demokracji, roli nauczycieli i rodziców w rozwijaniu stosunków interpersonalnych i kształtowaniu samego siebie, wprowadza pomysł edukacji ekologicznej najmłodszych. Wskazuje na potrzebę zwiększania wiedzy nauczyciela o pięciu rodzajach przestrzeni, tj.: przestrzeni umysłu, przestrzeni mentalnej, przestrzeni społecznej, przestrzeni symbolicznej i przestrzeni retorycznej, co jest możliwe, gdy nauczyciel działa w roli partnera, kierownika, doradcy, decydenta, innowatora i organizatora. Zawiera liczne konfrontacje scenek realnych z życia szkoły z rzeczywistością bardziej pożądaną i korzystna dla rozwoju dziecka.

Spis treści

Wstęp

Część pierwsza: Język jako wartość w kształceniu dziecka w domu i szkole

Nauczyciel w dialogu
Wstęp
1. Nauczyciel wobec Ordo Naturalis dziecka
2. Cechy nauczyciela a rozwój dziecka
3. Istota dialogu – język i dialog w działaniu nauczyciela
4. Dialog a bogactwo sytuacji edukacyjnych
5. O ważnych funkcjach dialogu
Problemy – Poszukiwania – Inspiracje
Przypisy
Streszczenie

Rzeczywistość szklona w języku środowiskowym uczniów
1. Wspólnota a język
2. Żargon uczniowski jako socjolekt
3. Odzwierciedlenie rzeczywistości szkolnej w żargonie uczniów
4. Żargonowa funkcjonalność tworów przezwiskowych
5. Uwagi końcowe
Problemy – Poszukiwania – Inspiracje
Przypisy
Streszczenie

Rola rodziny i szkoły w edukacji językowej dzieci w środowisku śląskim
Wstęp
1. O rozwoju językowym dzieci śląskich we wczesnym dzieciństwie – język dziecka w rodzinie
2. Edukacja językowa w przedszkolu
3. Stan sprawności językowej dzieci w zakresie posługiwania się polszczyzna ogólną
4. Swoistość edukacji językowej – trudności językowe uczniów klas niższych wynikające z interferencji gwary
5. Możliwości współpracy szkoły z rodziną w kształceniu sprawności językowej dzieci śląskich
Zakończenie
Problemy – Poszukiwania – Inspiracje
Przypisy
Streszczenie

Uczenie się jako forma działalności ucznia
1. Wprowadzenie
2. Istota i znaczenie wdrażania do uczenia się
3. Ogólne prawidłowości procesu uczenia się
4. Nauczyciel jako organizator uczenia się innych
5. Zamiast zakończenia
Problemy – Poszukiwania – Inspiracje
Przypisy
Streszczenie

Dziecko jako pytający i pytany
1. Wprowadzenie
2. Kilka uwag o pytaniach w ogóle
3. O pytaniach zadawanych przez dzieci
4. Dziecko jako osoba pytana
5. Co sprzyja postawie pytającej dziecka? Refleksje końcowe
Problemy – Poszukiwania – Inspiracje
Przypisy
Streszczenie

Blok samokształceniowy nr 1 na temat: Język jako wartość w kształceniu dziecka w domu i szkole
Wariant I – Bez odpowiedzi
Wariant II - Z odpowiedziami

Część druga: dziecko w szkole

Przestrzenie szkoły i przestrzenie życia, czyli trzy światy dziecka
1. Fascynujące słowo: świat
2. O miejscu, przestrzenie i przestrzenności
3. Czasoprzestrzenne aspekty życia i działania
4. Przestrzenie szkoły
5. O niektórych rodzajach przestrzeni międzyludzkich, czyli o światach dziecka
Problemy – Poszukiwania – Inspiracje
Przypisy
Streszczenie
Aneks 1: Związek miejsca i przestrzeni – ujęcie holistyczne
Aneks 2: Potoczne, naukowe i literackie znaczenie miejsca
Aneks 3: Wielość znaczeń pojęcia przestrzeni – ujecie interdyscyplinarne

Wartość rodziny w procesie wychowania współczesnego pokolenia
1. Wprowadzenie
2. Przyszłość dziecka zależy od rodziny
3. Pojęcie, istota i treść oddziaływań wychowawczych w rodzinie
4. Dziecko jako pełnowartościowa osoba a proces komunikacji w rodzinie
5. Zaspokajanie podstawowych potrzeb warunkiem prawidłowych relacji interpersonalnych dzieci
6. Wychowanie do mądrej miłości
7. Zamiast zakończenia
Problemy – Poszukiwania – Inspiracje
Przypisy
Streszczenie

Nauczyciel w wielu rolach
1. Spojrzenie w krzywe zwierciadło
2. Nauczyciel w roli służebnej
3. Style kierowania
4. Nauczyciel jako kierownik
5. Nauczyciel jako partner
6. Nauczyciel jako decydent i innowator
7. Nauczyciel jako organizator
Problemy – Poszukiwania – Inspiracje
Przypisy
Streszczenie

Dziecko i jego wpływ na życie w szkole
1. Kilka uwag o samorządności ucznia
2. Uczniowie i nauczyciele
3. Szkoła jako instytucja i ...
4. Szkoła miejscem wychowania do demokracji
5. Dobre rady nie tylko dla uczniów
Problemy – Poszukiwania – Inspiracje
Przypisy
Streszczenie

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych dziecka w domu i szkole
1. Wprowadzenie
2. Nawiązywanie kontaktów
3. Komunikowanie się z otoczeniem społecznym
4. Rozwiązywanie konfliktów
5. Spostrzeganie i rozumienie innych ludzi
6. Refleksje końcowe
Problemy – Poszukiwania – Inspiracje
Przypisy
Streszczenie

Samorządność w pedagogice i współczesnej szkole
1. Rozważania terminologiczne
2. Samorządność w koncepcji pedagogicznej Janusza Korczaka
3. Koncepcja pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego jako wyraz samorządnego działania dzieci i młodzieży
4. Modelowe propozycje kształcenia idei samorządności w środowisku szkolnym
5. Zakończenie
Problemy – Poszukiwania – Inspiracje
Przypisy
Streszczenie

Projekt „Mniszek lekarski” nowym pomysłem edukacji ekologicznej najmłodszych
1. Założenia projektu
2. Potrzeba edukacji ekologicznej
3. Związek dziecka z przyrodą, czyli ... Jestem wiatrem...
4. Krótko o metodzie, czyli jak to zrobić, żeby się udało
5. Spotkania z przyrodą i ich rezultaty
Problemy – Poszukiwania – Inspiracje
Przypisy
Streszczenie
Aneks 1: Arkusz dziennika – z radami
Aneks 2: Arkusz dziennika – z radami (przykład)

Blok samokształceniowy nr 2 na temat: Dziecko w szkole
Wariant I – Bez odpowiedzi
Wariant II - Z odpowiedziami

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7587-240-8

  • Redaktor: 

    Bronisława Dymara

Inne tytuły z tej serii: