Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Zbigniew Czajkowski,
Waga produktu: 0.460 kg
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: COS


Warszawa 2004, wyd 2, format 165 x 235, objętość 283 str., oprawa miękka

Prace badawcze i publikacje profesora Czajkowskiego poświęcone są przede wszystkim taktyce i nauczaniu szermierki, nawykom i umiejętnościom czuciowo-ruchowym, psychologii sportu, motywacji trenera i zawodnika, spójności zespołu sportowego, umiejętnościom poznawczym w walce sportowej, właściwościom uwagi. Napisał 30 książek, głównie o szermierce, a także dotyczących wiedzy o sporcie, teorii treningu oraz psychologii sportu. Do najważniejszych należą: Teoria i metodyka współczesnej szermierki (1968), Szermierka na szpady (1977), Taktyka szermierki (1982), Taktyka i psychologia w szermierce (1984), Trening szermierza (1988), Motywacja w sporcie (1989), Nauczanie techniki sportowej (1991), Nawyki czuciowo-ruchowe w działalności sportowej (1995), Poradnik trenera (1994), Psychologia sprzymierzeńcem trenera (1998), A modern concepcion offencer's training (1974), Theory, practics and methodology offen-cing (2001), Understanding fencing - Unity of theory and pratice (2004).

Prowadził liczne kursy, wykłady i seminaria w zagranicznych uczelniach i ośrodkach sportowych (USA, Wielka Brytania, Irlandia, Szwajcaria, Rosja, Ukraina, Austria). Jest stałym współpracownikiem czasopism: „Sport Wyczynowy", „Człowiek i Ruch - Human Movement", „The Swordman", „News Bulletin BAF".

W czerwcu 2004 roku profesor Czajkowski otrzymał tytuł Doctor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, którym wyrażono uznanie dla jego dorobku naukowego, znaczących w skali światowej dokonań w dziedzinie szermierki, a także dla wybitnych osiągnięć w pracy trenerskiej oraz niekwestionowanego autorytetu moralnego.


Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Nawyki i odpowiedzi czuciowo-ruchowe.
2.1. Nurt specjalistyczny treningu, nawyki czuciowo-ruchowe.
2.1.1. Technika sportowa
2.1.2. Nawyki czuciowo-ruchowe.
2.2. Rola i znaczenie techniki w etapach i okresach szkoleniowych na tle innych części składowych treningu.
2.3. Właściwości nawyków czuciowo-ruchowych
2.3.1. Powstawanie nawyków czuciowo-ruchowych
2.3.2. Wybiórcze postrzeganie bodźców
2.3.3. Ośrodkowe procesy przetwarzania informacji
2.3.4. Wykonanie, kontrola, sprzężenie zwrotne i poprawki w działaniu.
2.4. Odpowiedzi czuciowo-ruchowe
2.4.1. Prosta odpowiedź czuciowo-ruchowa
2.4.2. Odpowiedź czuciowo-ruchowa z wyborem.
2.4.3. Odpowiedź czuciowo-ruchowa różnicowa
2.4.4. Odpowiedź czuciowo-ruchowa na wstępny sygnał ruchu
2.4.5. Odpowiedź czuciowo-ruchowa na poruszający się przedmiot
2.4.6. Odpowiedź czuciowo-ruchowa intuicyjna.
2.4.7. Odpowiedź czuciowo-ruchowa przełączenia (zmiany zamiaru w toku działania).
2.5. Nawyki i umiejętności ruchowe.
2.6. Wpływ motywacji na sprawność uczenia się nawyków ruchowych i ich stosowania w zawodach.
3. Współzależność oraz odmienności techniki i sprawności czynnościowo-ruchowej.
3.1. Uwagi ogólne o znaczeniu nawyków ruchowych i sprawności wysiłkowej.
3.2. Właściwości oraz odmienności zdolności wysiłkowych i nawyków czuciowo-ruchowych
3.3. Znaczenie zdolności zbornościowych - ich wpływ na nauczanie techniki i taktyki oraz osiągnięcia sportowe szermierzy.
3.4. Wpływ zdolności psychoruchowych na technikę i wyniki szermierzy.
4. Procesy psychiczne w nauczaniu i stosowaniu techniki sportowej
4.1. Podstawowe wiadomości o procesach psychicznych
4.2. Uwaga.
4.2.1. Wyjątkowe znaczenie uwagi.
4.2.2. Właściwości uwagi.
4.2.3. Rodzaje (style) uwagi.
4.2.4. Wpryw motywacji, pobudzenia i sytuacji trudnych na uwagę
4.2.5. Ocena i doskonalenie właściwości uwagi w toku nauczania techniki i taktyki.
4.2.6. Podsumowanie wiadomości o uwadze i wskazówki dla trenerów.
4.3. Postrzeganie i wyczucie zaskoczenia
4.3.1. Postrzeganie
4.3.2. Postrzeganie, procesy poznawcze, technika i taktyka w walce.
4.3.3. Wyczucie zaskoczenia
4.4. Myślenie i pamię

Książka

  • ISBN: 

    83-86504-95-1

  • Autor: 

    Zbigniew Czajkowski

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...