Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Ewaryst Jaskólski,Leonid Wołkow,Władysław Jagiełło,
Waga produktu: 0.430 kg
Wysyłka od: 6.99 PLN
Wydawca: COS


Warszawa 2005, wyd. 1, format 165 x 235, objętość 264 str., oprawa miękka

Wychowanie, wykształcenie i poprawa stanu zdrowia to podstawowe zadania systemu wychowania fizycznego dla dorastającego pokolenia. Efektywne rozwiązanie tych zadań w ostatecznym rozrachunku warunkuje optymalny rozwój wszystkich układów rozwijającego się organizmu.

Teoria wychowania fizycznego wzbogaciła się w ostatnim czasie o wiele danych naukowych, które pozwalają na doskonalenie procesu wychowania fizycznego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem osobliwości rozwoju rosnącego organizmu. Dane te dotyczą nie tylko organizmu rozumianego jako całość, ale także poszczególnych układów, na rozwój których wpływ mają obciążenia fizyczne.

Prezentowane w literaturze przedmiotu [Naglak 1979, 1999; Sozański i wsp. 1985; Raczek 1991; Jagiełło 2000b] oddziaływania pedagogiczne i treningowe w procesie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży uwzględniają prawidłowości rozwijającego się organizmu związane z wiekiem, jednakże wiedza na ten temat podawana jest w oddzielnych rozdziałach, bez wskazania ich wzajemnego związku w poczynaniach nauczyciela.

W niniejszej publikacji podstawową zasadę pracy nauczyciela i trenera stanowi integralność rozwoju biologicznego oraz systemu środków, metod i form szkolenia sportowego.

Powyższa zasada znalazła swój wyraz w proponowanym układzie książki, w którym każde zagadnienie zostało przedstawione z uwzględnieniem wieku, płci i indywidualnego stopnia rozwoju. Takie podejście pozwala na rozwiązanie jednego z podstawowych problemów dotyczących kierowania rozwojem fizycznym dzieci i młodzieży, kiedy czynnik wewnętrzny (rozwój biologiczny) i zewnętrzny (wpływ pedagogiczny) zbiegają się i wzajemnie wspierają, tworząc jedność. Jedną z efektywnych form szeroko rozumianej edukacji fizycznej dorastającego pokolenia jest sport pozwalający kształtować dojrzałą osobowość. Trener pracujący z dziećmi i młodzieżą powinien posiadać obszerną wiedzę z zakresu pedagogiki, fizjologii, psychologii i wielu innych dziedzin, dających mu wiedzę na temat odmienności poszczególnych etapów rozwoju młodego sportowca związanych zarówno z jego wiekiem, jak i płcią.


Spis treści

Wstęp
1. Metodologiczne podstawy systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
2. Określenie indywidualnych zdolności przy wyborze zajęć sportowych
3. Psychofizjologiczne uwarunkowania rozwoju zdolności sportowych
4. Rozwój somatyczny a zdolności sportowe
5. Testowanie i ocena zdolności sportowych
6. Wychowawcza funkcja szkolenia sportowego
7. Nauczanie dzieci i młodzieży w systemie szkolenia sportowego
8. Przygotowanie fizyczne i jego aspekty rozwojowe
9. Biologiczne uwarunkowania planowania obciążeń treningowych
10. Planowanie środków treningowych z uwzględnieniem wieku, pici i rozwoju fizycznego
11. Planowanie ukierunkowanych obciążeń treningowych
12. Metodyka organizacji zajęć w systemie szkolenia sportowego
13. Kontrola i korekta szkolenia sportowego
Literatura

Książka

  • ISBN: 

    83-60052-05-0

  • Autor: 

    Ewaryst Jaskólski,Leonid Wołkow,Władysław Jagiełło

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...