Autor, Redaktor: Mariusz Gulczyński,
Waga produktu: 0.400 kg
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: Almamer

Warszawa 2010, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 250 str., oprawa miękka

Adresatami tego podręcznika są zainteresowani – z racji zaangażowania politycznego bądź studiów – wiedzą o: polityce – jej miejscu i roli w życiu społecznym, prawidłowościach i patologiach w jej pojmowaniu i realizowaniu; podstawowych aspektach stosunków politycznych – podmiotowości i przedmiotowości, władzy i podporządkowaniu, celach, narzędziach i metodach działalności politycznej; systemach politycznych – uwarunkowaniach ich charakteru przez systemy społeczne, głównych formach organizacyjnych i typach, sposobach oprogramowania za pomocą prawa, ideologii, etyki i kultury politycznej, strategii i programów zdobywania i sprawowania władzy oraz o determinantach ich różnicowania i sposobach przeobrażania; politologii – jej funkcjach, alternatywnych orientacjach oraz zasadach i metodach poznawania i przekazywania wiedzy politologicznej.
Zawarte w tej publikacji wprowadzenie w wiedzę politologiczną ma charakter propedeutyczny – pomocny w opanowywaniu podstawowych umiejętności naukowego rozpoznawania istoty zjawisk politycznych oraz w dalszym kształceniu i samokształceniu w tej dziedzinie za pomocą literatury, obserwacji zdarzeń politycznych oraz osobistego w nich uczestnictwa.

Spis treści

Wykład 1
CZYM JEST POLITYKA?
Geneza polityki
Społeczne funkcje polityki
Główne etapy postępu w naukowym definiowaniu polityki
Pytania

Wykład 2
POLITYCZNE UPODMIOTOWIENIE I UPRZEDMIOTOWIENIE
Czym jest upodmiotowienie i uprzedmiotowienie?
Geneza podziału na upodmiotowionych i uprzedmiotowionych
Determinanty upowszechniania podmiotowości
Główne aspekty procesów upodmiotowiania
Nowe aspiracje do podmiotowości
Pytania

Wykład 3
CELE I NARZĘDZIA DZIAŁALNOŚCI POLITYCZNEJ
Cele działalności politycznej
Wpływ i władza - podstawowe narzędzia działalności politycznej
Legitymizacja władzy politycznej
Patologie działalności politycznej
Pytania

Wykład 4
METODY DZIAŁALNOŚCI POLITYCZNEJ
Metody oddziaływania na świadomość
Metody wymuszania zachowań środkami przymusu i przemocy
Metody kontestacji
Negocjacje i kompromis
Pytania

Wykład 5
FORMY I FUNKCJE POLITYCZNEGO ZORGANIZOWANIA SPOŁECZEŃSTW
Czym jest państwo
Inne rodzaje samoorganizacji społeczeństw
Partie polityczne i systemy partyjne
Rodzaje i funkcje stowarzyszeń społecznych
Pytania

Wykład 6
RODZAJE I FUNKCJE POLITYCZNEGO OPROGRAMOWANIA
Prawne i statutowe regulacje
Etyka a polityka
Ideologie polityczne
Polityczne strategie i programy
Kultura polityczna
Pytania

Wykład 7
SYSTEMY POLITYCZNE
Właściwości systemowej metody badawczej
Systemy polityczne
Pytania

Wykład 8
TYPY WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW POLITYCZNYCH
Demokratyczne systemy polityczne
Monokratyczne systemy polityczne
Pytania

Wykład 9
PRZEOBRAŻANIE SYSTEMÓW POLITYCZNYCH
Główne etapy i prawidłowości
Metody przeobrażeń
Wnioski z doświadczeń
Pytania

Wykład 10
SPOŁECZNE FUNKCJE POLITOLOGU
Fundamentalna funkcja badań politologicznych i jej bariery
Funkcje konkretne
Pytania

Wykład 11
WŁAŚCIWOŚCI NAUKOWEGO POZNAWANIA POLITYKI
Zasady naukowego poznawania i badania
Etapy i metody naukowego poznania
Sposoby artykułowania wiedzy o zjawiskach politycznych
Pytania

Wykład 12
ALTERNATYWNE ORIENTACJE W POLITOLOGU
Główne przejawy politycznej stronniczości w politologii
Kontrowersyjne sposoby definiowania polityki
Pytania

Zakończenie

Bibliografia

Książka

  • ISBN: 

    978-83-60197-90-5

  • Autor: 

    Mariusz Gulczyński

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...